e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Luty 2013

 • 7.2.2013

  Tłusty czwartek w firmie zmniejszy podatek

  Zakup pączków dla kontrahentów nie powinien być uznany za wydatek o charakterze reprezentacyjnym i można go rozliczyć w kosztach podatkowych firmy.

 • 7.2.2013

  Kiedy zapłacisz podatek od diety?

  Otrzymane od pracodawcy diety przypadające na czas podróży służbowej są zwolnione od podatku dochodowego tylko do pewnej wysokości.

 • 7.2.2013

  Kup za 66 procent wartości, czekaj na towar 66 dni i dłużej

  W dzisiejszych czasach umowy zawierane przez Internet są niezwykle popularne. W dobie prężnie rozwijającego się handlu internetowego, kiedy praktycznie wszyscy korzystają z wygodnej opcji zakupów on-line bardzo łatwo paść ofiarą nadużyć ze strony sprzedających. Aktualnie w Sieci głośno (...)

 • 7.2.2013

  Dług u fiskusa jest już tańszy

  Dobra wiadomość dla osób, które mają długi u fiskusa.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 180 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2013

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2013

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego