Instruktor jazdy a ustawa Prawo o ruchu drogowym

Pytanie:

Kto może być instruktorem nauki jazdy według ustawy Prawo o ruchu drogowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (art. 105 ust. 2) instruktorem jest osoba, która:

 

1) ma co najmniej wykształcenie średnie; 

2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem; 

3) przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; 

4) ukończyła kurs kwalifikacyjny; 

5) zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę; 

6) nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym; 

7) została wpisana do ewidencji instruktorów. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe

  Minister Infrastruktury skierował do rozpatrzenia przez komisję prawniczą RM projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • Korytarz życia i jazda na suwak coraz bliżej uregulowania

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym ma na celu uregulowanie zasad zachowania się uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierujących pojazdami, (...)

 • Korytarz życia i jazda na suwak zgodnie z przepisami

  Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom (...)

NA SKÓTY