Podwyżka czynszu za lokal mieszkalny

Pytanie:

Jakie są warunki podwyżki czynszu za lokal mieszkalny przez wynajmującego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca dość rygorystycznie określa warunki korzystania przez wynajmującego z uprawnienia wynikającego z art. 8a u.o.p.l. W szczególności wydłużeniu ulega termin wypowiedzenia wysokości czynszu za używanie lokalu, który wynosi 3 miesiące. Przepisy prawne zastrzegają także, iż wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. Co istotne, ustawodawca wyraźnie określa granicę w jakich wynajmujący jest uprawniony do podwyżki czynszu. Zgodnie z art. 8a ust. 4 u.o.p.l., podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Wnioskując zatem a contrario z powyższego przepisu należy zatem stwierdzić, iż jeżeli nie zachodzą wypadki wymienione w ust. 4a i ust. 4e art. 8a u.o.p.l., to wynajmujący nie może podwyższyć czynszu, by przekraczał on 3% wartości odtworzeniowej3. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, jest zobowiązany przedstawić na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY