Projekt zmian w ustawie o aktach stanu cywilnego

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.

Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:

 1. Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeniem urodzenia dziecka, a także prawne określenie wzoru formularza informującego o urodzeniu
 2. Po drugie - o zrównanie obywateli w ponoszeniu kosztów zawierania małżeństwa.

Rozszerzony art. 40 Prawa o aktach cywilnych określa dokładnie, jakie informacje powinno zawierać pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka.

Propozycja zamieszczenia w zgłoszeniu dodatkowo danych na temat wykształcenia i źródła utrzymania rodziców dziecka wiąże się z Programem badań statystycznych statystyki publicznej realizowanym m.in. przez urzędy stanu cywilnego. Zgłoszenie urodzin dziecka jest jedynym źródłem informacji o zachowaniach prokreacyjnych rodzin i zmianach ich dzietności, pozwoli też zasilić bazy danych międzynarodowych organizacji o oczekiwane przez nie informacje.
Projekt nowelizacji zawiera upoważnienie dla ministra zdrowia, by w porozumieniu z ministrem administracji publicznej, określił wzór formularza:
 • zgłoszenia urodzenia dziecka
 • zaświadczenia urodzenia dziecka.

Propozycja zmiany art. 12 i art. 54 zmierza do zrównania obywateli w ponoszonych kosztach przy zawieraniu związku małżeńskiego. Dotychczasowe przepisy są nieprecyzyjne i nie określają, czy zaświadczenia do zawarcia małżeństwa kanonicznego są wydawane z urzędu, czy też na pisemny wniosek, co wiąże się z opłatami za podanie i zaświadczenie.

Nowelizacja określi jednoznacznie, że zaświadczenie jest wydawane przez kierownika USC w toku formalności związanych z zawarciem małżeństwa bez wnoszenia dodatkowych podań i opłat skarbowych. Ponadto osoby zawierające związki wyznaniowe nie będą zobowiązane do wnoszenia odpisów aktów stanu cywilnego, jeśli znajdują się one w tym samym urzędzie, w którym zostanie sporządzony akt małżeństwa. Dotychczas z takiego obowiązku były zwolnione jedynie osoby zawierające cywilny związek w USC.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.12.2017

  Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)

 • 24.1.2018

  Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ma pozwolić m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka.

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 14.1.2013

  Zmiana płci w świetle prawa

  Zjawisko transseksualizmu (czyli silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała) w Polsce jest ciągle bardzo kontrowersyjną kwestią. W doktrynie (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)