Regulacje samorządu terytorialnego dot. wykupu mieszkania komunalnego

Pytanie:

"Gdzie mogę znaleźć regulacje dotyczące wykupu mieszkania komunalnego w mojej gminie?"

Odpowiedź prawnika: Regulacje samorządu terytorialnego dot. wykupu mieszkania komunalnego

Wszelkie informacje co do zasad udzielania bonifikaty znajdują się w właściwej uchwale rady gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona. W tym zakresie odsyłamy do internetowego wydania Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy. Udzielenie bonifikaty - generalnie biorąc - pozostawione jest uznaniu właściciela, tj. Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy czym o jej udzieleniu decyduje „właściwy organ".

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika