Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Pytanie:

Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do 300)? Czy należy zawiadomić jakiś urząd?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Zasady emisji obligacji określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Zgodnie z tą ustawą, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 2 pkt 1 obligacje mogą emitować m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Oznacza to, że obligacje mogą być emitowane także przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż w analizowanym przypadku emisja dotyczy ograniczonego kręgu nabywców, nie znajdują tu zastosowania przepisy ustawy prawo o publicznym oborcie papierami wartościowymi, która nakłada na emitenta szereg obowiązków informacyjnych. Dlatego też w analizowanym przypadku nie ma potrzeby informowania innych organów o dokonaniu emisji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne