Udzielenie urlopu członkowi zarządu

Pytanie:

W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki z o.o.). Urlopy oraz delegacje członkom zarządu podpisuje przewodniczący rady nadzorczej spółki, natomiast wiceprezesowi prezes zarządu. Czy takie działanie jest dopuszczalne i skuteczne? Jeśli nie to w jaki sposób można uprościć tryb załatwiania urlopów i delegacji w stosunku do wiceprezesa zarządu spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie urlopu członkowi zarządu

Obowiązek szczególnej reprezentacji spółki z o.o. przez radę nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego uchwałą zgromadzenia wspólników dotyczy wyłącznie umów między spółką a członkami zarządu i sporów z nim. Przedmiotem regulacji art. 210 kodeksu spółek handlowych nie są zatem inne niż czynności prawne dwustronne (umowy) zdarzenia prawne. Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 26 lutego 2003 r., I PK 159/2002, OSNP 2004/14 poz. 242 udzielenie urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez innego członka tego zarządu jest skuteczne i nie wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Nie jest w związku z tym wymagane, by czynności związane z delegacjami i udzielaniem urlopu wykonywał przewodniczący rady nadzorczej. Należy to do kompetencji zarządu, z tym zastrzeżeniem, że nie może tych działań podejmować dany członek zarządu względem siebie, lecz względem innego członka zarządu. Mimo dość jednoznacznego stwierdzenia SN, kwestia ta nadal jest przedmiotem sporów. Jednak naszym zdaniem można uznać, że prezes może podpisywać delegacje i urlopy wiceprezesowi i odwrotnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak