Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Pytanie:

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach doszliśmy do porozumienia co do wpisów w umowie przedwstępnej , podpisujemy taką umowę gdyż jest to na razie duża działka i po podpisaniu tejże umowy będzie ona dzielona na 3 mniejsze, z których jedną wybraliśmy sobie my. Sprzedający ostrzegł nas ,że nie chce abyśmy prowadzili tam jakąkolwiek działalność gospodarczą, a zwłaszcza uciążliwą, czyli żebyśmy nie hałasowali itd. Wspomniał coś o wpisie w umowie zakazującym nam założenia jakiejkolwiek a zwłaszcza uciążliwe działalności i o odszkodowaniu . W umowie przedwstępnej ta kwestia nie jest poruszana. Pytanie: Czy sprzedający może dokonać takiego wpisu w umowie notarialnej (końcowej kupna -sprzedaży) np. pod zapisem jakiejś służebności, lub pod innymi zapisami, pomimo , że w umowie przedwstępnej takiego zapisu nie ma? Obawiamy się o zadatek , który wpłacimy jeśli nie będziemy chcieli podpisać ostatecznej umowy z wpisami o zakazie prowadzenia jakiejkolwiek lub uciążliwej działalności! Czy umowa końcowa może zawierać coś więcej niż umowa przedwstępna, a jeżeli tak, to czy opisane wpisy byłyby zgodne z prawem i miałyby konsekwencje prawne w przypadku ich niedotrzymania przez nas?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 389 § 1 kc:  Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z tym przepisem umowa przedwstępna musi określać dokładnie przedmiot umowy. Natomiast z treści opisanej sytuacji faktycznej wynika, że przedmiotem umowy przedwstępnej ma być nieruchomość, która zostanie dopiero wydzielona. Należy zatem przyjąć, że nieruchomość ta nie istnieje w chwili zawarcia umowy przedwstępnej. Taka umowa przedwstępna, która nie określa przedmiotu umowy jest nieważna. Umowa przedwstępna będzie spełniała wymogi art. 389 kc, jeżeli przedmiot umowy będzie dokładnie określony. W Państwa w przypadku chodzi o to, żeby w chwili zawarcia umowy przedwstępnej wiadomo było, której części działki umowa dotyczy. Należy tę część działki określić w sposób niebudzący wątpliwości, najlepiej wraz zobowiązaniem właściciela do wyodrębnienia tej części nieruchomości przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży.

Porady prawne

Jak rozumiemy właściciel chce sprzedać nieruchomość pod warunkiem, że nie będzie na niej prowadzona uciążliwa działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 157. § 1. Kc: Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza będzie umową nieważną z mocy prawa.

W umowie zawieranej na podstawie umowy przedwstępnej możliwe jest wpisanie dodatkowych postanowień nieobjętych umową przedwstępną.

Podsumowując, umowa przyrzeczona zawarta pod warunkiem rozwiązującym (tak należy rozumieć uzależnienie sprzedaży nieruchomości od zobowiązania kupującego do nie prowadzenia działalności gospodarczej na tej nieruchomości) będzie nieważna z mocy prawa. Tak więc taka klauzula nie może znaleźć się w umowie przyrzeczonej, jeżeli umowa ta ma wywierać skutki prawne.

W celu pogłębienia tematu odsyłamy do artykułów zawartych na stronach http://www.e-prawnik.pl/:

Elementy umowy sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Warunek w umowie sprzedaży nieruchomości

Polskie prawo nie zna takiej formy służebności, czy też innego ograniczonego prawa rzeczowego, którego treść polegałoby na zakazie prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej na nieruchomości. Jeśli wbrew woli sprzedającego tą nieruchomość rozpoczęli by Państwo taką działalność, a jest on sąsiadem tej nieruchomości może on powołać się na przepisy kodeksu cywilnego dotyczące imisji (art. 144 w zw. z art. 222 par. 2 kodeksu cywilnego). Na podstawie tego przepisu mógłby on domagać się zaprzestania przez Państwo szkodliwej działalności, która zakłóca korzystanie z jego nieruchomości.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

  Stan faktyczny   Dostałam w darowiźnie mieszkanie od rodziców, które sprzedałam w listopadzie 2003 r., przed upływem 5 lat od momentu darowizny (2000 r.). Złożyłam stosowne oświadczenie w US, że w ciągu 6 miesięcy wykorzystam pieniądze ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe. W grudniu 2003 r. podpisałam umowę przedwstępną kupna mieszkania, wpłaciłam (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę notarialną. Słyszałem bowiem, że w październiku 2007 zmieniły się przepisy i obniżono o (...)

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Stan faktyczny W 1974 r. zakupiłem za pisemną umową od dwóch rożnych osób bez zachowania aktu notarialnego dwie działki (nr 229 i 228) o szerokości 4,50m każda (pow. działki 4,5ara). Działka nr 229 przylega bezpośrednio do mojej działki nr 230. W 1975 r. otrzymałem pozwolenie na budowę domu i budynku gospodarczego na działce nr 230. Na załączniku graficznym do pozwolenia budynek (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej – opinia prawna

Stan faktyczny W 2001 r. zawarłem warunkową przedwstępną umowę kupna domu. Sprzedawca prowadził postępowanie spadkowe, którego efektem miało być nabycie spadku w postaci ww. domu. W przypadku gdyby postępowanie spadkowe nie zakończyło się do końca 2002 r. (i tak rzeczywiście się stało) miał oddać zaliczkę wraz z odsetkami liczonymi od dat wręczenia poszczególnych (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie pojawia się osoba fizyczna z kapitałem, tu też wyrasta ze swoją ofertą wiele „obsługujących” (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Na czym polega konstrukcja "prawa do rzeczy"? Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi o konkretny przedmiot, jaki znajduje się w majątku dłużnika? Dłużnik może się go pozbyć i (...)

W jakiej formie należy zawierać umowy?

W jakiej formie należy zawierać umowy?

Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, które ujawnia wolę zawarcia umowy stron w sposób dostateczny.   W przypadku kupna gazety jest to wybór gazety i zapłata ceny, a z drugiej strony przyjęcie ceny. (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Prawnicy przyznają — ponieważ ceny mieszkań, gruntów i budynków idą w górę z miesiąca na miesiąc, na atrakcyjności straciła przedwstępna umowa kupna nieruchomości. Powód jest prosty — sprzedającemu bardzo trudno się z takiej umowy wycofać. (...)— Sprawy o dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej są bardzo ryzykowne. Po pierwsze, nawet wtedy, gdy sprzedający sądowo (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Takie nieprzyjemne sytuacje podważają zaufanie ludzi do notariusza (...)

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Przy drugiej mojej granicy działki położone są dwie działki o kilkunastu i kilkudziesięciu m. kw., jako pozostałość z dawnych podziałów, oddzielające moją działkę od drogi gminnej. Sytuacja jest niewygodna choćby ze względu na kwestię dojazdu, utrzymania porządku itp. Stan rzeczy ujawnił się podczas korekty pomiarów geodezyjnych. Co można, oprócz standardowej (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy jedno i to samo prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie (...)

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem właścicielem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego, które chcę sprzedać. Osoba zainteresowana zakupem nie jest rolnikiem, chce później przekwalifikować te działki na budowlane i je sprzedać. W gminie bowiem dopiero ma być sporządzany plan miejscowy. Niestety mam wątpliwości jak należy przeprowadzić całą transakcję. Notariusz, u którego (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej oferty, ceny, oferty częściowej, oferty wariantowej, umowy ramowej. Ponadto w innych przepisach (...)

Jak kupić nieruchomość z hipoteką

Jak kupić nieruchomość z hipoteką

Nieruchomość obciążona hipoteką może być atrakcyjną propozycją. Tym bardziej, że zeszłoroczne regulacje ułatwiają zakup. Dla pogrążonych w kłopotach finansowych osób spłacających kredyty, sprzedaż mieszkania, domu lub działki może być ostatnią deską ratunku. Chociaż nie ma gwarancji, że taka nieruchomość będzie tańsza, warto wiedzieć, jak kupić ją bezpiecznie. Pierwszym (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, że sprzeda go w późniejszym czasie. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone w związku ze wzrostem cen mieszkań). Sąd Okręgowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, (...)

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

Stan faktycznyPrzewiduję zawarcie standardowej umowy spółki jawnej, w której będzie dwóch wspólników. Wiemy, że w przyszłości skład osobowy spółki może się powiększyć o trzecią lub nawet czwartą osobę. Jak przewidzieć to w umowie spółki? Dodam, że w zakresie udziałów będą one raczej symboliczne, spółka świadczy bowiem (...)

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości tylko u notariusza

Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego nie jest nieważna. Nie może być jednak podstawą do wymuszenia definitywnej umowy sprzedaży. Przekonali się o tym boleśnie małżonkowie K., którzy w pierwszej połowie lat 90. zawarli bez udziału notariusza umowę z deweloperem o wybudowanie dla nich luksusowego mieszkania w apartamentowcu położonym (...)

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Kto może się domagać zawarcia umowy przedwstępnej?

Strona, z której winy nie doszło do wykonania umowy przedwstępnej, nie ma prawa się domagać sądowego sfinalizowania kontraktu. Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. I ACa 1184/07). Zgodnie z art. 390 kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody. Ale (...)

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy przedwstępnej

W umowie przedwstępnej można zastrzec prawo odstąpienia od niej, np. ze względu na ryzyko niewypełnienia zobowiązań, które strony na siebie przyjęły W ocenie SN właściwa jest interpretacja celu i zamiaru stron wynikająca z umowy przedwstępnej (sygn. II CSK 251/08).(...)Umowa przedwstępna – tłumaczył sędzia Pietrzkowski – oprócz postanowień niezbędnych (...)

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Zadbaj o standard swojego mieszkania

Kupujący ma prawo zażądać od dewelopera, by wykończył jego mieszkanie w standardzie, który obiecał w notarialnej umowie przedwstępnej (...)Kupujący czuli się też bezpiecznie, bo umowy przedwstępne zawarli w formie aktu notarialnego. Załączniki zaś do umów gwarantowały im określony standard wykończenia mieszkania oraz budynku. Tymczasem w praktyce wszystko wygląda inaczej. (...)Zwykła (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Instytucja zaliczki nie została zdefiniowana w prawie. Częste występowanie jej w ramach stosunków cywilnych wymaga jednak określenia funkcji zaliczki, a w szczególności wyraźnego odróżnienia jej od zadatku, szczegółowo określonego w Kodeksie cywilnym. Zadatek a zaliczka Pojęcie zaliczki nie jest równoznaczne z zadatkiem, a różnica (...)

W którym momencie trzeba dać zadatek?

W którym momencie trzeba dać zadatek?

Strona powodowa zobowiązała się nabyć prawo użytkowania wieczystego od pozwanych pod warunkiem, że będą oni prawomocnie wpisani do ksiąg wieczystych jako użytkownicy wieczyści. Była to umowa przedwstępna, w której strony ustaliły, iż powodowa spółka wpłaci powodom na określony rachunek bankowy pewną kwotę tytułem zadatku. Rzecz jednak w (...)

Rozwiązanie umowy przedwstępnej tylko w formie aktu notarialnego

Rozwiązanie umowy przedwstępnej tylko w formie aktu notarialnego

Jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, to nie można jej rozwiązać bez notariuszaPotwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 września 2008 r. (I CSK 95/08) dotyczącym przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Zawarto ją w formie aktu notarialnego w grudniu 2005 r. Za nieruchomość o pow. 27 ha położną pod Rzeszowem, wówczas rolną, a potem przekwalifikowaną (...)

Budowa autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń

Budowa autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń

Firma Gdańsk Transport Company (GTC) zbuduje odcinek autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia - poinformował Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk 2 lipca br. podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu. W sierpniu wykonawcy wejdą na plac budowy a zakończenie prac planowane jest w grudniu 2011 r. - dodał Minister. Negocjacje pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (...)

Umowa przedwstępna jako sposób nawiązania stosunku pracy

Umowa przedwstępna jako sposób nawiązania stosunku pracy

Rekrutacja i selekcja nawet jeśli kończy się sukcesem - obie strony usatysfakcjonowane, pracodawca zadowolony z wybranego kandydata, pracownik z nowego miejsca pracy - niekoniecznie oznacza natychmiastowe zawarcie umowy o pracę. Czasem kandydat potrzebuje trochę czasu na rozliczenie się z poprzednich zobowiązań. Nierzadko także pracodawca nie jest jeszcze gotów (...)

Kto w rzeczywistości ponosi ryzyko upadłości dewelopera?

Kto w rzeczywistości ponosi ryzyko upadłości dewelopera?

Dzisiaj już chyba niewiele osób dziwi, iż odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: klienci. Niestety taka jest prawda. Jednakże klienci nie są zupełnie bezradni. O poziomie bezpieczeństwa kupującego decyduje bowiem w znacznej mierze treść zawartej z deweloperem umowy. Nie stanowi wielkiego odkrycia stwierdzenie, iż deweloperzy w umowach z klientami dążą do zawarcia postanowień (...)

Umowa przedwstępna a utrata zwolnienia podatkowego

Umowa przedwstępna a utrata zwolnienia podatkowego

Aby dochód ze sprzedaży m.in. lokalu bądź budynku mieszkalnego nabytego po 1 stycznia 2007 r. korzystał ze zwolnienia, osoba dokonująca sprzedaży powinna być w nim zameldowana na pobyt stały nie krócej niż przez 12 miesięcy przed datą zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o pdof). Czy w sytuacji, gdy przed upływem tego okresu osoba ta zawrze umowę przedwstępną sprzedaży i np. pobierze (...)

Umowa przedwstępna tylko w formie aktu notarialnego

Umowa przedwstępna tylko w formie aktu notarialnego

Deweloperzy oraz ich klienci będą musieli zawierać umowy przedwstępne w formie aktu notarialnego. Ma to ukrócić nieprawidłowości w obrocie mieszkaniami. (...) Potrzebę wprowadzenia uregulowań chroniących klientów deweloperów widzi także rzecznik praw obywatelskich. Do jego biura trafiają skargi od poszkodowanych przez deweloperów. I nie są one, według rzecznika, pozbawione racji. (...)

Skuteczna i ważna umowa przedwstępna w spółce akcyjnej

Skuteczna i ważna umowa przedwstępna w spółce akcyjnej

Dla ważności przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę akcyjną nie jest potrzebna akceptacja walnego zgromadzenia. Wymaga natomiast zgody walnego zgromadzenia (albo innego organu, jeśli statut spółki powierza mu takie kompetencje) zawarcie definitywnej umowy sprzedaży. Tak uznał Sąd Najwyższy w swoim wyroku (sygn. IV CSK 271/08). Rzeczpospolita 11.02.2009 r. spółka (...)

Czy można zawrzeć umowę przedwstępną o pracę?

Czy można zawrzeć umowę przedwstępną o pracę?

Przyszły pracownik i pracodawca mogą zawrzeć wiążącą ich przedwstępną umowę o pracę. Jednoznacznie potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2004 r. (II PK 108/04). W razie odmowy zawarcia takiej umowy każdej ze stron wolno domagać się od drugiej odszkodowania za szkody poniesione z tej przyczyny. Rzeczpospolita 21.08.2008 r. umowa, przedwstępna, praca, zatrudnienie

Sprzedaż stoczni- kolejne podejście

Sprzedaż stoczni- kolejne podejście

Wycena składników majątku stoczniowego została przeprowadzona na nowo - informuje ARP. Obecnie szacunkowa wartość sprzedawanych nieruchomości i sprzętu to 267 mln zł (w przypadku Gdyni) i 118 mln zł (Szczecin). Nowa będzie więc wartość wadium, które uczestnicy będą musieli wpłacić, by móc wziąć udział w aukcji (10 proc. wartości każdego składnika majątku). (...)

Kiedy można wycofać się z umowy przedwstępnej?

Kiedy można wycofać się z umowy przedwstępnej?

Sprzedający i kupujący mogą wycofać się z umowy sprzedaży nieruchomości do momentu skorzystania przez uprawnionego z prawa do jej pierwokupu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 stycznia 2009 r. (IV CSK 344/08). Rzeczpospolita 20.01.2009 r. umowa, przedwstępna, nieruchomość, rolna, ANR, pierwokup

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku

Przedsiębiorca, który w związku z umową przedwstępną dał kontrahentowi zadatek, a nie doszło do zawarcia umowy definitywnej, może domagać się zwrotu zadatku przez trzy lata. Jeśli umowę przedwstępną zawarli nieprzedsiębiorcy, termin ten wynosi dziesięć lat. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 8 marca 2006 r. To bardzo ważne orzeczenie, jako że zawieranie umów przedwstępnych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Niedochowanie terminu z umowy przedwstępnej

Niedochowanie terminu z umowy przedwstępnej

Jestem właścicielem działki, którą chcę sprzedać. Przedwstępna umowa notarialna określa termin zawarcia umowy notarialnej na 5 stycznia br. Tymczasem nabywcy nie zgłaszają się z gotowością (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Chcemy nabyć nieruchomość w postaci działki rolnej. Aby zabezpieczyć się przed rezygnacją drugiej strony, chcemy zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa będzie obejmowała (...)

Umowa przedwstępna sprzedaży części działki

Umowa przedwstępna sprzedaży części działki

Zamierzam sprzedać działkę i sporządzić umowę przedwstępną. Działka ma 2200 m powierzchni i jeszcze nie jest podzielona na dwie mniejsze po 1100 m. Numer działki i numer księgi wieczystej obejmuje (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Czy zastrzeżenie stron o zadatku u umowie przedwstępnej stanowi klauzulę umowną? Czy umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej? Czy umowa zobowiązująca do przeniesienia (...)

Kupno działki obciążonej hipoteką

Kupno działki obciążonej hipoteką

Jak najbezpieczniej kupić działkę, która w księdze wieczystej jest obciążona długiem? Propozycja sprzedającego jest następująca: Sprzedający przedłoży u notariusza w dniu podpisania umowy (...)

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Opis służebności w umowie przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać jakie służebności będą ustanowione na sąsiedniej nieruchomości (będącej własnością sprzedającego i drogą prywatną)? Czy może (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Zgłoszenie kupna działki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie kupna działki do urzędu skarbowego

Zawarta została przedwstępna umowa kupna działki u notariusza i później umowa przyrzeczona. Sprzedawcą była firma, w cenie działki zawarty był VAT. Czy urząd skarbowy będzie poinformowany, kto (...)

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

Czy umowa przedwstępna kupna nieruchomości musi określać, iż sprzedający zobowiązuje się do nie pobierania opłat za obciążenie jego sąsiedniej nieruchomości służebnościami, aby można taki (...)

Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w KW

Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w KW

Spółka z o. o. jest właścicielem działki rolnej dla której prowadzona jest księga wieczysta. Spółka chce wydzielić kilka działek z tej działki i następnie te działki sprzedać. Obecnie poszczególne (...)

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

W chwili obecnej chcielibyśmy kupić mieszkanie, jednak ze względu na to, że nastąpiła migracja księgi wieczystej (jest wprowadzana w innym mieście do systemu komputerowego) nie możemy zawrzeć (...)

Informacja o kupnie działki do urzędu skarbowego

Informacja o kupnie działki do urzędu skarbowego

Zawarta została przedwstępna umowa kupna działki u notariusza i później umowa przyrzeczona. Sprzedawcą była firma, w cenie działki zawarty był VAT. Czy notariusz zgłasza takie umowy do urzędu (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zamierzam kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Jest to mieszkanie tzw. spółdzielcze własnościowe (bez księgi wieczystej). W związku z tym, iż sprzedający chce je przekazać (sprzedać) dopiero (...)

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Chcę kupić mieszkanie, które posiada założoną księgę wieczystą, jednak nie może być sprzedane jeszcze przez okres 2,5 roku. Mieszkanie to zostało wykupione za 95% bonifikatą, a w umowie znajduje (...)

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Jakie prawne konsekwencje i korzyści wynikają z podpisania notarialnie przedwstępnej umowy dotyczącej zakupu mieszkania od dewelopera? Jakiej wysokości opłaty są pobierane przez notariusza? Przedwstępna (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega (...)

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna zniesienia współwłasności

W wyniku spadkobrania własność nieruchomości została objęta przez trzech współwłaścicieli. Współwłaściciele kilka lat temu ustalili sposób podziału nieruchomości (postawili nawet ogrodzenia (...)

Wykup gruntu pod drogę a umowa przedwstępna

Wykup gruntu pod drogę a umowa przedwstępna

W dniu 15 marca 2007 r. spółka sporządziła umowę wstępną zakupu nieruchomości gruntu ok. 2,5 ha za cenę 90 zł/m2, tj. kwotę 2.250.000 zł, wpłacając 200.000 zł. Grunt w studium jest przewidziany (...)

Przedwstępna umowa a przeniesienie własności

Przedwstępna umowa a przeniesienie własności

Spółka z o. o. sprzedaje działki na razie rolne nieuzbrojone, a później przekształcone na budowlane i uzbrojone. Czy można przenieść własność działki na nabywcę poprzez przedwstępną umowę (...)

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Spisana została umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym i częściowym wykończeniem wnętrza. Dopiero wówczas (...)

Elementy umowy sprzedaży nieruchomości

Elementy umowy sprzedaży nieruchomości

Jakie są "Istotne elementy" umowy przedwstępnej dotyczącej kupna - sprzedaży nieruchomości? Umowa przedwstępna jest to umowa zobowiązująca, której cechą jest złożenie oświadczenia woli o (...)

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

Czy pośrednik lub notariusz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo przeprowadzoną transakcję kupna-sprzedaży mieszkania? Jakie informacje powinna zawierać prawidłowo spisana umowa przedwstępna (...)

Zadatek przy umowie przedwstępnej

Zadatek przy umowie przedwstępnej

Została zawarta umowa przedwstępna dotycząca kupna domu, został także wpłacony zadatek. Po zawarciu umowy, została zauważona wcześniej ukrywana wada (poważny grzyb na ścianach). Kupujący chce (...)

Wezwanie do podwyższenia ceny działki

Wezwanie do podwyższenia ceny działki

Została nabyta działka, której poprzedniemu właścicielowi zależało na szybkiej sprzedaży, więc mocno obniżył cenę (poniżej ceny rynkowej). Poprzedni właściciel nabył działkę po 1 stycznia (...)

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Zawarłem przedwstępną umowę notarialną kupna nieruchomości. Niestety w umówionym czasie na zawarcie transakcji nie otrzymałem kredytu i nie przystąpiłem do zawarcia ostatecznej umowy notarialnej (...)

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

Jakie informacje powinny być zawarte w akcie notarialnym kupna mieszkania? Umowa sprzedaży dla swojej ważności powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że jeżeli forma ta (...)

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Działki jednej osoby-ustanowienie służebności

Kupuję działkę z drogą przebiegającą przez działkę sąsiednią. Obie działki mają tego samego właściciela. Zgodził się on ustanowić służebność drogową i mediów na rzecz mojej działki. (...)

FORUM PRAWNE

Kupno działki

Kupno działki Zawarłem ze sprzedawcą umowę kupna działki o powierzchni 1,13ha. Cena została ustalona za całą powierzchnię działki to znaczy :działka 1,13ha - cena 200000.Wpłaciłem 60% wartości (...)

Zerwanie umowy kupna sprzedaży nieruchomości Pomocy!!!

Zerwanie umowy kupna sprzedaży nieruchomości Pomocy!!! Witam wszystkich, Chciałem zakupić nieruchomość konkretnie dom z rozpoczęta budową domu jednorodzinnego. Sporządziłem umowę przedwstępna (...)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ?

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY DZIAŁKI. KTO MA RACJĘ? We wrześniu 2014r została sporządzona umowa przedwstępna sprzedaży działki. Przedmiotem umowy była działka o powierzchni 1600m2, wydzielona (...)

Umowa przedwstępna działki budowlanej

Umowa przedwstępna działki budowlanej Witam. Jestem po spisaniu umowy przedwstępnej kupna działki. Zaliczke dałem jestem w trakcie przekształcenia działki w budowlaną.W czoraj byłem zobaczyć (...)

Oszukano mnie przy kupnie nieruchomości

Oszukano mnie przy kupnie nieruchomości Kupiłam małą kawalerkę w dużym mieście za pośrednictwem agencji nieruchomości (spółdzielcze prawo własności). Cena kupna była o 20000zł niższa od (...)

umowa przedwstępna w spadku?

umowa przedwstępna w spadku? Witam, mam takie pytanie co się dzieje z umową przedwstępną (kupna nieruchomości) kiedy jedna ze stron umiera? Czy taka umowa może przejść w spadku? Gdzie szukać (...)

Zakup działki

Zakup działki Jestem na etapie poszukiwania działki pod budowę domu. Oglądnąłem już wiele działek i teraz przykuła mi uwagę cena jednej, tylko okazało się że nie jest budowlaną tylko rolną, (...)

działka budowlana

działka budowlana Witam serdecznie.pytanie moje jest następujące: Kilka miesięcy zawarłem przed wstępną umowę kupna działki budowlanej przy której na umowie było spłacenie kilku ostatnich rat (...)

kupno nieruchomosci w mojej sytuacji

kupno nieruchomosci w mojej sytuacji Witam Ma takie pytanie , jestem w trakcie kupowania nieruchomości tj działki rolnej zabudowanej domem w budowie Podpisałem umowę przedwstępną z wpisem roszczenia (...)

Zakup mieszkania i przedwstępna umowa kupna u notariusza (niedotrzymane terminy)

Zakup mieszkania i przedwstępna umowa kupna u notariusza (niedotrzymane terminy) Witam, Mam pytanie dotyczące zakupu lokalu mieszkalnego. W czerwcu 2013 roku spisałem z właścicielem mieszkania umowę (...)

Jakie dokumenty i zabezpieczenia są potrzebne do kupna mieszkania...

Jakie dokumenty i zabezpieczenia są potrzebne do kupna mieszkania... gdy sprzedający wyprowadzaz się z mieszkania za trzy miesiące a teraz chce połowę pieniędzy za mieszkanie, a resztę po przekazaniu (...)

Sprzedałam nie dawno samochód. Tzn. powiedzmy, że go sprzedałam. Kupujący wpłacił zaliczkę 200zł.

Sprzedałam nie dawno samochód. Tzn. powiedzmy, że go sprzedałam. Kupujący wpłacił zaliczkę 200zł. Sprzedałam nie dawno samochód. Tzn. powiedzmy, że go sprzedałam. Kupujący wpłacił zaliczkę (...)

Konkubinat a podzial majatku

Konkubinat a podzial majatku Żyjac w konkubinacie dokonywalem wielu zakupow i inwestycji, remont mieszkania konkubiny, zakupy sprzetu rtv i agd, kredyty zaciagane przez konkubine wszystko w wiekszosci (...)

Zakup działki

Zakup działki Witam! W najbliższym czasie mam zamiar kupić działkę budowlaną. Pomiędzy mną a sprzedającym została już zawarta umowa przedwstępna. Chciałbym się dowiedzieć (jak to wygląda (...)

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku?

Jak odzyskać część wspólnego majątku nie mając przeprowadzonego podziału majątku? Jako młode małżeństwo otrzymaliśmy nasze pierwsze samodzielne spółdzielcze mieszkanie w wyniku zamiany (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

Umowa przedwstępna na zakup auta a zadatek

Umowa przedwstępna na zakup auta a zadatek Witam. Mam pytanie odnośnie zakupu auta poprzez umowę przedwstępną. Mianowicie auto czeka na "twardy" dowód a sprzedającemu zależy na pieniądzach. (...)

zakład pogrzebowy

zakład pogrzebowy witam serdecznie, Kupiłam mieszkanie, ale na razie wpłaciłam tylko zaliczkę resztę muszę wpłacić do stycznia ponieważ właścicielom nie minęły jeszcze 2 lata od daty kupna (...)

Jak władający może zostać właścicielem

Jak władający może zostać właścicielem W 1960 r moja mama nabyła w drodze spadku po swoim ojcu działkę rolną. > Posiadamy mapę nieruchomości wystawioną przez Urząd Gminy na której jest (...)

Umowa z developerem

Umowa z developerem Witam, szukam adwokata, który specjalizuje się w prawie mieszkaniowym. Chcemy z żoną kupić dom na osiedlu strzeżonym i szukamy prawnika, który przejrzałby nam umowę kupna. (...)

Porady prawne