Wypłata zaliczki na dywidendę

Pytanie:

"Kodeks spółek handlowych wskazuje, że umowa Spółki może upoważniać Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy. W umowie spółki jest wskazane, że Zgromadzenie Wspólników jednogłośną uchwałą może upoważnić Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy i że Zgromadzenie wspólników może wyłączyć zysk od podziału w całości lub w części i przeznaczyć go na określony przez Zgromadzenie cel. Czy w powyższym wypadku wystarczająca do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jest samoistna uchwała zarządu, czy powinna być ona poprzedzona uchwałą Zgromadzenia wspólników upoważniająca zarząd do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy? Czy to upoważnienie dla zarządu powinno wskazywać jakieś kwoty (np. mniejsze niż wynikałoby z KSH – art. 195)? Spółka od 3 lat osiąga zysk, który w większości jest przeznaczany na poczet dywidendy, a w pozostałej części na kapitał zapasowy, zgodnie z ze stanem na 31.12.2005 roku spółka posiada już sporą kwotę kapitału zapasowego i jeszcze dodatkowy zysk wypracowany w ostatnim roku. Czy są jakieś zasady dotyczące wypłaty tych funduszy np. czy można wypłacić całą kwotę z funduszu zapasowego, a całość zysku za ostatni rok przeznaczyć na fundusz zapasowy czy może wypłacić można tylko część funduszu zapasowego i część zysku z ostatni rok, a pozostałe kwoty zsumować i zaliczyć na kapitał zapasowy? Czy może są jakieś inne zasady?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata zaliczki na dywidendę

Skoro umowa spółki stanowi, iż zarząd może wypłacić zaliczkę po jednogłośnej uchwale wspólników – taka uchwała, upoważniająca zarząd do wypłaty zaliczek, będzie więc niezbędna. Uchwała ta nie musi wskazywać kwot, ale warto byłoby jednak je wskazać. Szczególnie jeśli na zaliczki ma być przeznaczona suma mniejsza niż określona w art. 195 ksh.

Zgodnie z art. 195 ksh zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. W opisanym przypadku kwota wypłaty może obejmować tylko połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. Kwoty tej nie mogą powiększyć sumy z kapitału zapasowego, gdyż nie jest to fundusz utworzony z zysku w celu wypłaty zaliczek (musiałoby to być wyraźnie wskazane).

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika