14.9.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sejm znowelizował ustawę telekomunikacyjną

Przyjęte dziś zmiany uaktualniają ustawę z 2010 roku zapewniającą ogólnopolski dostęp do usług telekomunikacyjnych - głównie internetu.

Głównym zarzutem wobec oryginalnej ustawy sprzed dwóch lat była mała precyzyjność niektórych przepisów. Uwagi dotyczyły braku regulacji, gdzie mają być ulokowane sieci szerokopasmowe i na jakich warunkach operatorzy mogą korzystać z istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nowelizacja przyjęta dzisiaj przez Sejm rozwiewa powyższe wątpliwości, co ma korzystnie wpłynąć na rozwój sieci telekomunikacyjnych. Ustawa została przyjęta przez Sejm zdecydowaną większością głosów. Na 438 obecnych posłów, za przyjęciem projektu zagłosowało 307 zgromadzonych, a tylko 4 było przeciw. Od głosu wstrzymało się 127 posłów.

Porady prawne

Inwestycje wspierane przez ustawę telekomunikacyjną realizowane są przy pomocy unijnych środków, otrzymywanych z programów Rozwój Polski Wschodniej oraz Innowacyjna Gospodarka. Na poziomie regionalnym w całej Polsce przewidzianych jest około 17 dodatkowych programów rozwoju usług telekomunikacyjnych. Na lata 2007-2013 Unia przeznaczyła w Polsce na ten cel ponad 1 miliard euro.

(BS)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sejm uchwalił ustawę o budowie muru na granicy

Sejm uchwalił ustawę o budowie muru na granicy

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej   14 października br. Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat. Od kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej trwa presja migracyjna. Liczba podejmowanych (...)

Zmienią się stawki akcyzy. Sejm znowelizował ustawę

Zmienią się stawki akcyzy. Sejm znowelizował ustawę

Sejm znowelizował w piątek ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę o Funduszu Kolejowym oraz ustawę o podatku akcyzowym. Celem nowelizacji jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Nowe przepisy mają pozwolić na maksymalne wykorzystanie (...)

Zmiany powrotne w IPN

Zmiany powrotne w IPN

O jaką nowelizację chodzi? Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Teraz ustawą z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Sejm precyzuje zasady funkcjonowania rynku gier

Sejm precyzuje zasady funkcjonowania rynku gier

Sejm znowelizował ustawę o grach hazardowych. Spółki akcyjne oraz spółki z o.o. mające siedziby na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będą mogły prowadzić w Polsce działalność dotyczącą określonych gier hazardowych. Chodzi (...)

Co z dostępem do ksiąg wieczystych przez internet?

Co z dostępem do ksiąg wieczystych przez internet?

Sejm znowelizował ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która zakłada cyfryzację systemu i dostęp do danych przez internet. Ustawa przesuwa z 1 grudnia 2013 r. na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 941). Zmiana wynika (...)

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o lustracji

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o lustracji

Sejm znowelizował ustawę lustracyjną. Nowela trafi do prezydenta. Ten jednak "ma wątpliwości" i przed podjęciem decyzji chciałby się spotkać ze zwolennikami i przeciwnikami znowelizowanej ustawy. (...) Znowelizowana ustawa już wywołuje zróżnicowane komentarze ze strony polityków, prawników, (...)

Nowe uprawnienia UOKiK

Nowe uprawnienia UOKiK

Kary za naruszanie zakazu geoblokowania i dostęp do tajemnicy skarbowej - to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Część zmian już weszła w życie. Najważniejsze zmiany zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikające z ustawy (...)

Produkcja ekologiczna. Ułatwienia dla rolników

Produkcja ekologiczna. Ułatwienia dla rolników

Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym. Zmiany przewidują ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz administracji odpowiedzialnej za ten sektor rolnictwa. Uproszczone zostały przepisy zobowiązujące jednostki certyfikujące do (...)

Szkoły tylko ze zdrowym jedzeniem

Szkoły tylko ze zdrowym jedzeniem

Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy przewidują, że w szkołach (oprócz szkół dla dorosłych), przedszkolach i tzw. innych formach wychowania przedszkolnego nie będzie można sprzedawać niezdrowej żywości, np. chipsów czy fast foodów. Zakazane (...)

Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

Sejm znowelizował ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowych przepisów jest ułatwienie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. Do tej pory (...)

Zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Drogowego

Zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Drogowego

Sejm znowelizował ustawę o Krajowym Funduszu Drogowym. W związku z tym zobowiązania Funduszu, które wynoszą obecnie blisko 41 mld zł, będą mogły być spłacane z wykorzystaniem nowych kredytów i pożyczek. Nowelizacja ma na celu zwiększenie płynności finansowej Funduszu. Ryzyko jej zachwiania (...)

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej idzie do Prezydenta

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej idzie do Prezydenta

Parlament przyjął ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm rozpatrzył 29 października br. poprawki Senatu do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej i skierował ją do podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – "Etap parlamentarny prac nad ustawą o budowie zabezpieczenia (...)

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Sejm znowelizował ustawę Prawo własności przemysłowej. Zmiany dotyczą głównie znaków towarowych. Dopuszczono bowiem mozliwość udzielania przez licencjobiorcę na używanie znaku towarowego dalszej licencji (sublicencji) w zakresie udzielonego licencjobiorcy upoważnienia. Jest to najważniejsza (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Sejm znowelizował ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany mają na celu dostosowanie tej regulacji do prawa unijnego.Doprecyzowano m. in. słowniczek ustawowy. Zgodnie z nowelą, za administratora danych osobowych rozumieć należy organ, jednostkę organizacyjną lub osobę, do której zastosowanie (...)

Zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym

Zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym

Sejm znowelizował ustawę o referendum ogólnokrajowym, która dopiero co weszła w życie. Poprawki do tej ustawy musi jeszcze zaakceptować Senat. Jednak obserwując tempo tych zmian, można śmiało powiedzieć, że zmiany zostaną bez poprawek zaakceptowane.Zmiany dotyczą możliwości ujawniania (...)

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Sejm znowelizował ustawę o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewówdzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, którastanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców (...)

Spory o pasze GMO

Spory o pasze GMO

Pasze modyfikowane genetycznie (GMO) będzie można stosować do końca 2012 r. Sejm znowelizował wczoraj ustawę o paszach. - Każdy dzień zwłoki od zakazu karmienia zwierząt roślinami GMO, jest licencją na podtruwania społeczeństwa! - twierdzą przeciwnicy zmian. (...) Tymczasem producenci (...)

Nowelizacja ustawy o komornikach i egzekucji

Nowelizacja ustawy o komornikach i egzekucji

Sejm znowelizował w środę ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, która reguluje zasady archiwizowania akt gromadzonych przez komorników. Za nowelizacją opowiedziało się 390 posłów, 2 było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja stanowi, że dla każdej sprawy skierowanej (...)

Górale protestują przeciwko zamianie przychodni na ośrodek szkoleniowy ZUS

Górale protestują przeciwko zamianie przychodni na ośrodek szkoleniowy ZUS

Wszystko poszło o miejscową przychodnię, którą ZUS chce zamknąć i zamienić w luksusowy ośrodek szkoleniowy dla urzędników. Mieszkańcy się z tym nie zgadzają. Powołali Społeczny Komitet Obrony przed ZUS. Pod apelem w sprawie odzyskania budynku przychodni podpisało się już tysiąc zakopiańczyków. (...)

Szersza definicja małego i średniego przedsiębiorcy

Szersza definicja małego i średniego przedsiębiorcy

Sejm znowelizował w czwartek ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, rozszerzając definicję małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększając tym samym krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania środków z funduszy pomocowych UE. (...) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania gospodarcze (majątek leżał (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Czy ustawa o upadłości osób prywatnych weszła już w życie? Gdzie i w jaki sposób można załatwić formalności związane z taką upadłością? W naszym systemie prawnym ciągle nie ma jeszcze (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może (...)

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania gospodarcze (majątek leżał (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Czy ustawa o upadłości osób prywatnych weszła już w życie? Gdzie i w jaki sposób można załatwić formalności związane z taką upadłością? W naszym systemie prawnym ciągle nie ma jeszcze (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

FORUM PRAWNE

Sejm Polski = Sejm Katolicki

Sejm Polski = Sejm Katolicki Witam, niestety jestem zniesmaczona tym co stało się wczoraj w Sejmie. Niestety okazało się że Sejm Kraju Świeckiego który ma jedynie podpisany konkordat z Państwem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Sejm odrzucił związki partnerskie!

Sejm odrzucił związki partnerskie! Nie jestem Homofobką, ani Homo zwolenniczką (chyba że mówimy o produktach mlecznych) ale osobiście uważam że brak związków partnerskich w kraju z rządem świeckim (...)

Sejm uchwalił nowelizację - wykaz ubezpieczonych.

Sejm uchwalił nowelizację - wykaz ubezpieczonych. Od 2013 r. świadczeniodawcy będą mogli za pomocą internetu zweryfikować uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to być o wiele (...)

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\"

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\" Sejm ma kłopoty z wyznaczeniem terminu głosowania nad uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sytuacja jest niezręczna, a wszystko przez zbliżającą (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy?

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy? Czy to prawda,że od 1 lipca 2005 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS-/DU.2005 nr 169 poz.1412/ (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Udaremniony zamach na SEJM 2012 - łączenie wyroków i zarzutów.

Udaremniony zamach na SEJM 2012 - łączenie wyroków i zarzutów. Mam pytanie, czy w sprawie tego nieudanego zamachu, oskarżony o terroryzm Brunon K. będzie miał osoby wyrok za każde złamane prawo? (...)

Sejm Polski = Sejm Katolicki

Sejm Polski = Sejm Katolicki Witam, niestety jestem zniesmaczona tym co stało się wczoraj w Sejmie. Niestety okazało się że Sejm Kraju Świeckiego który ma jedynie podpisany konkordat z Państwem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Sejm odrzucił związki partnerskie!

Sejm odrzucił związki partnerskie! Nie jestem Homofobką, ani Homo zwolenniczką (chyba że mówimy o produktach mlecznych) ale osobiście uważam że brak związków partnerskich w kraju z rządem świeckim (...)

Sejm uchwalił nowelizację - wykaz ubezpieczonych.

Sejm uchwalił nowelizację - wykaz ubezpieczonych. Od 2013 r. świadczeniodawcy będą mogli za pomocą internetu zweryfikować uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to być o wiele (...)

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\"

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\" Sejm ma kłopoty z wyznaczeniem terminu głosowania nad uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sytuacja jest niezręczna, a wszystko przez zbliżającą (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy?

Czy urlop zdrowotny to praca z kredą przy tablicy,czy tylko okres składkowy? Czy to prawda,że od 1 lipca 2005 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS-/DU.2005 nr 169 poz.1412/ (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Udaremniony zamach na SEJM 2012 - łączenie wyroków i zarzutów.

Udaremniony zamach na SEJM 2012 - łączenie wyroków i zarzutów. Mam pytanie, czy w sprawie tego nieudanego zamachu, oskarżony o terroryzm Brunon K. będzie miał osoby wyrok za każde złamane prawo? (...)

Antoni Macierewicz oszukał Sąd i Sejm, będzie rozprawa?

Antoni Macierewicz oszukał Sąd i Sejm, będzie rozprawa? Antoni Macierewicz nie pojawił się w sądzie gdyż, miał być wtedy w sejmie, na posiedzeniu sejmowej komisji, która miała się zająć (...)

Porady prawne