e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo spółek porady prawne - Strona 79

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Forma prowadzenia działalności gospodarczej

  W jakiej formie prawnej rozpocząć prowadzenie "parkingu strzeżonego"?

  Forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Nieodebrany sprzęt z serwisu

  Prowadzę działalność polegającą na naprawie sprzętu komputerowego. Zdarzają się sytuacje, że klienci nie odbierają przez kilka miesięcy zdiagnozowanego lub naprawionego sprzętu. Czy i na jakich (...)

  Nieodebrany sprzęt z serwisu
 • Nakaz zapłaty za niezapłaconą fakturę

  Jak najszybciej "zmusić" klienta do zapłacenia zaległej faktury VAT, którą podpisał ? Czy postępowanie nakazowe jest optymalnym rozwiązaniem?

  Nakaz zapłaty za niezapłaconą fakturę
 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na pełną księgowość wg ustawy (...)

  Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości
 • Zmiana jednoosobowej firmy w spółkę cywilną

  W obecnej chwili prowadzę działalność gospodarczą na swoje nazwisko. Ze względów podatkowych korzystniejszym wyjściem byłoby prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej (...)

  Zmiana jednoosobowej firmy w spółkę cywilną
 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

  Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Zasady wykorzystania pieczątki firmowej

  Czy istnieją przepisy, które mówią o tym jak powinna wyglądać pieczątka, jakie powinna zawierać informacje itp.? Czy jest legalne posługiwanie się więcej niż jedną pieczątką np. jedną - (...)

  Zasady wykorzystania pieczątki firmowej
 • Okres przechowywania dokumentacji firmy

  Przez jaki okres po likwidacji firmy jej dokumenty muszą być archiwizowane i jakie są opłaty za przechowywanie dokumentów w archiwum?

  Okres przechowywania dokumentacji firmy
 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

  Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji
 • Egzekucja komornicza alimentów a spółka z o.o.

  Czy w przypadku wyroku sądowego zasądzającego alimenty komornik ma prawo ściągnąć zobowiązania ze spółki z o.o. Z kapitału tej spółki lub jej dochodów) jeżeli dłużnik jest jej jednoosobowym (...)

  Egzekucja komornicza alimentów a spółka z o.o.
 • Świadczenie usług w przedsiębiorstwie małżonka

  Czy mąż w firmie żony może świadczyć nieodpłatnie usługi?

  Świadczenie usług w przedsiębiorstwie małżonka
 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (przez współmałżonka) (...)

  Kontrola dokumentacji firmy
 • Wycena majątku przeksztacanej spółki cywilnej

  Czy przy przekształcaniu spółki cywilnej w jawną jest obowiązek wyceny majątku firmy i czy podlega on obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta?

  Wycena majątku przeksztacanej spółki cywilnej
 • Ubezpieczenie społeczne a jednoosobowa sp.z o.o.

  Mąż jest jedynym udziałowcem i prezesem spółki z o.o. Ponieważ nie jest to świadczeniem pracy, mąż nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu żony. W związku (...)

  Ubezpieczenie społeczne a jednoosobowa sp.z o.o.
 • Rewident a bilans spółki cywilnej

  Czy biegły rewident, który musi zbadać bilans spółki cywilnej, przekształcanej w spółkę z o.o. musi być rewidentem z listy biegłych sądowych?

  Rewident a bilans spółki cywilnej
 • Wycofanie akredytywy bankowej

  Czy istnieje możliwość, że importer może wycofać akredytywę w chwili dostarczenia mu towaru? Jak wygląda sprawa akredytywy w wypadku reklamacji? Ja jestem exporterem.

  Wycofanie akredytywy bankowej
 • Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

  Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego?

  Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca
 • Ustanowienie pełnomocnika w spółce cywilnej

  W jaki sposób można obecnie ustanowić pełnomocnika spółki cywilnej? Poprzednio był on wpisywany do aktu ewidencji spółki, ale obecnie to nie spółka cywilna podlega ewidencji, a tylko jej wspólnicy.

  Ustanowienie pełnomocnika w spółce cywilnej
 • Wkład niepieniężny do sp.z o.o.

  Czy do kapitału zakładowego sp. z o.o. można wnieść aport w postaci samochodu  (wartość auta) jeżeli samochód będzie zarejestrowany za granicą RP?

  Wkład niepieniężny do sp.z o.o.
 • Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

  Od 10 lat prowadzimy działalność jako spółka cywilna posługując się sporządzoną w 1990 r. "Umową Spółki Cywilnej". Obecnie ze względu na obowiązek zmiany formy prawnej (ze s.c. na sp.j.) (...)

  Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
 • Zgłoszenie wspólników spółki cywilnej do rejestru

  Czy w związku ze zmianą prawa dotyczącego przekształcania spółek cywilnych zgłoszenia muszą dokonać wspólnicy osobiście w odpowiednim urzędzie czy też wystarczy wysłać te dokumenty na adres (...)

  Zgłoszenie wspólników spółki cywilnej do rejestru
 • Wpis wspólników spółki cywilnej do rejestru

  Prowadzimy spółkę cywilną z kolegą od 1995, spółka posiada wpis w rejestrze działalności gospodarczej w Urzędzie Gminny, na terenie której jest prowadzona działalność gospodarcza. 1.Czy w (...)

  Wpis wspólników spółki cywilnej do rejestru
 • Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą

  Na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym przez urząd miasta przed dniem 01.01.2001 r. w punkcie dot. "właścicieli" figuruję ja i mój mąż. Nie jest to jednak spółka (...)

  Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą
 • Likwidacja spółki a wpis do 31.03.2001 r.

  Likwiduję spółkę cywilną czy w związku z tym muszę się rejestrować do 31.03.2001r?

  Likwidacja spółki a wpis do 31.03.2001 r.
 • Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

  Czy do spółki cywilnej mogą przystąpić dwie spółki z o.o. oraz czy spółka jawna może się składać wyłącznie z dwóch spółek z.o.o.?

  Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej
 • Działalność gospodarcza we wspólnym lokalu

  Czy rejestrując działalność gospodarczą w danym lokalu muszę przedłożyć dokument stwierdzający czy lokal ten wynajmuję, czy jestem właścicielem lub współwłaścicielem - a jeżeli współwłaścicielem (...)

  Działalność gospodarcza we wspólnym lokalu
 • Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej

  Chcę wystąpić jako współwłaścicielka ze spółki cywilnej dwuosobowej. Co się dzieje z przyznana koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych po rozwiązaniu spółki? Czy koncesja ta traci ważność?

  Zezwolenie a likwidacja spółki cywilnej
 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana w języku polskim, (...)

  Instrukcja obsługi po polsku
 • Zmiana czasu trwania umowy spółki cywilnej

  Czy za pomocą aneksu można zmienić w spółce cywilnej czas jej trwania z nieokreślonego na określony?

  Zmiana czasu trwania umowy spółki cywilnej
 • Wniosek o REGON dla spółki jawnej

  Jesteśmy w trakcie oczekiwania na decyzję zawiązania spółki jawnej przez Sąd. Pytanie: czy składając wniosek o REGON potrzebny jest nam numer rejestrowy nadany przez Sąd czy wystarczy kopia wniosku (...)

  Wniosek o REGON dla spółki jawnej
 • Odebranie przymiotu przedsiębiorcy spółce cywilnej

  Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Wiem, że muszę się zarejestrować jako przedsiębiorca. Jednakże chciałbym wiedzieć co się dzieje ze spółką cywilną. Czy umowy przez nią podpisane tracą (...)

  Odebranie przymiotu przedsiębiorcy spółce cywilnej
 • Umowa spółki w formie aktu notarialnego

  W nowym Kodeksie spółek handlowych w dziale II- Spółka partnerska, rozdziale 1, art.92 znajduje się stwierdzenie "umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego". Czy stwierdzenie "powinna" (...)

  Umowa spółki w formie aktu notarialnego
 • Kierownik w niepublicznym ZOZ - spółce cywilnej

  Czy w trzyosobowej spółce cywilnej, która świadczy usługi medyczne jako niepubliczny ZOZ musi być wyznaczona osoba kierownika?

  Kierownik w niepublicznym ZOZ - spółce cywilnej
 • Ustalenie zasad prowadzenia spraw i reprezentacji

  Czy w umowie spółki cywilnej można ograniczyć podpisywanie umów przez wspólników bez zgody pozostałych np. do określonej kwoty (powyżej, której pozostali będą musieli wyrazić pisemną zgodę)?

  Ustalenie zasad prowadzenia spraw i reprezentacji
 • Sposób zmiany umowy spółki cywillnej

  Jak należy zmieniać umowę spółki cywilnej, aby miała moc prawną? Czy w spółce trzyosobowej mogą zmianę wprowadzić dwie osoby? Czy zmienioną umowę trzeba rejestrować w urzędach? Co zrobić, (...)

  Sposób zmiany umowy spółki cywillnej
 • Zmiana wspólnika spółki cywilnej

  Chcę zmienić wspólnika w spółce cywilnej. Jak można to przeprowadzić w myśl nowych przepisów tak, aby nie była konieczna likwidacja dotychczasowej spółki i wszystkie wynikające w związku (...)

  Zmiana wspólnika spółki cywilnej
 • Określenie udziału w zyskach i stratach spółki

  Jak korzystnie ustalić podział zysków i strat w dwuosobowej spółce cywilnej, jeśli wspólnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a ja jestem bezrobotna?

  Określenie udziału w zyskach i stratach spółki

1

...

75

76

77

78

79