Prawo spółek - Porady prawne

Dwie spółki o tej samej nazwie

Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

Pełnomocnictwo do założenia spółki

Wspólnikami polskiej spółki z o. o. mają być dwie duńskie spółki. Spółki te chcą udzielić pełnomocnictwa obywatelowi Danii, który później będzie prezesem tej spółki, do założenia spółki (...)

Minimalna wartość udziału

Czy kodeks handlowy określa minimalną wartość jednego udziału w spółce z o.o.? Jeśli umowa spółki tego nie określa to czy zmiana wartości jednego udziału w sp z o.o. wymaga aktu notarialnego?

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Jakie są różnice pomiędzy spółką akcyjną, jako spółką kapitałową a spółką osobową?

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów spółki z o.o. do KRS - Skutki prawne

Trzech wspólników spółki z o. o. dokonało w lutym 2023 r. zbycia udziałów na rzecz czwartego wspólnika. Do dnia dzisiejszego fakt ten nie został ujawniony w KRS. Jakie są skutki prawne braku (...)

Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

W Spółce z o.o. odbyło się zgromadzenie wspólników - dwoje wspólników było nieobecnych. Zwołanie zgromadzenia odbyło się w sposób prawidłowy. Czy istnieją jakieś reperkusje związane z (...)

Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?

Bardzo bym prosił o odpowiedź, czy jeżeli spółka z o.o. która jest w trakcie likwidacji może zostać sprzedana?

Czy wspólnik spółki jawnej musi założyć działalność gospodarczą

Czy do istniejącej już spółki jawnej przystępujący nowy wspólnik musi się zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej? Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej

Prowadzimy z drugim wspólnikiem spółkę cywilną. Chciałbym udzielić innej osobie lub też drugiemu wspólnikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki w moim imieniu na określony czas z powodu (...)

Tytułowanie się właściciela firmy

Jak powinna tytułować się osoba prowadząca działalność fizyczną, która zatrudnia wielu pracowników? Teoretycznie jest właścicielem przedsiębiorstwa, ale określenie "właściciel" brzmi raczej (...)

Brak osób reprezentujących w treści umowy

Spółka zawarła umowę ze swoim klientem. Dokument był sporządzony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez osoby reprezentujące Spółkę, a następnie odesłany pocztą do klienta w celu jego (...)

Spłata kredytu przez jednego ze wspólników

Mam kredyt samochodowy na spółkę cywilną. Bank nie zgadza się na przepisanie kredytu, ciąży on na wszystkich wspólnikach. W momencie spłaty kredytu przez jednego wspólnika drugi zrzeka się praw (...)

Koszty i czas likwidacji spółki z o.o.

Jakie są koszty sądowe i minimalny czas potrzebny do likwidacji Spółki z o.o. (począwszy od zgłoszenia faktu likwidacji i danych likwidatorów do KRS, aż do wniosku o wykreślenie spółki z rejestru)? (...)

Emisja akcji

W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika