e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo zamówień publicznych porady prawne - Strona 9

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym w podmiocie, któremu (...)

  Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych
 • Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych

  Czy będąc firmą córką zagranicznej firmy, mającej siedzibę w innym kraju i posiadającej 100% naszych udziałów, możemy bez problemu podpisać umowę konsorcjum i wystartować w przetargu w Polsce? (...)

  Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych
 • Zakres stosowania procedury zamówień publicznych

  Czy w "dużej" wspólnocie mieszkaniowej, która posiada wyodrębnione konto funduszu remontowego a większość udziałów posiada Gmina trzeba stosować w przypadku remontu procedury o zamówieniach (...)

  Zakres stosowania procedury zamówień publicznych
 • Preferencje krajowe

  W przetargu zorganizowanym przez instytucje publiczną na dostawę oprogramowania wraz z usługą instalacji i szkolenia, zamawiający dopuścił stosowanie preferencji krajowych. Oprogramowanie pochodzi (...)

  Preferencje krajowe
 • Zamówienia dla których obligatoryjny jest przetarg

  Od jakiej minimalnej wartości w euro w zamówieniach publicznych należy dokonywać przetargów?

  Zamówienia dla których obligatoryjny jest przetarg
 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy (...)

  Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu
 • Zwrot wadium

  Czy oferent wykluczony z postępowania może ubiegać się o zwrot wadium na podstawie art. 42 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych?

  Zwrot wadium
 • Wykluczenie w zamówieniach publicznych

  Czy i w jaki sposób można wykluczyć podmiot nie regulujący własnych należności wobec innych podmiotów gospodarczych (dłużnika) z postępowań przetargowych? Czy informacja w KRD może być przesłanką (...)

  Wykluczenie w zamówieniach publicznych
 • Drugi przetarg przed rozpatrzeniem skargi

  Czy można unieważnić przetarg pisemny na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (wrzesień 2002 r.), który został ogłoszony powtórnie przed upływem terminu otrzymania przeze mnie zawiadomienia o (...)

  Drugi przetarg przed rozpatrzeniem skargi
 • Odszkodowanie w zamówieniach publicznych

  Czy można żądać odszkodowania za poniesione straty materialne i utracone korzyści od instytucji, która przyjęła wadium, przeprowadziła przetarg, przetrzymała wadium i zablokowała w związku (...)

  Odszkodowanie w zamówieniach publicznych
 • Oczywista omyłka w zamówieniach publicznych

  Czym jest oczywista omyłka, której dotyczy art. 44 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych? Proszę również o podanie przykładów.

  Oczywista omyłka w zamówieniach publicznych
 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

  Zgodnie z zapisami w ustawie o zamówieniach publicznych przy przetargu nieograniczonym do 30 tys. euro zamawiający nie musi powoływać komisji przetargowej. Więc kto podejmuje decyzję o zwycięzcy (...)

  Zamówienia publiczne do 30 tys. euro
 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia dachowego. Czy gmina powinna (...)

  Obowiązek ogłoszenia przetargu
 • Dokument od firm w przetargu publicznym

  Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ?

  Dokument od firm w przetargu publicznym
 • Członkostwo w komisji przetargowej

  Czy w przetargu organizowanym przez gminę, gdzie zamawiającym jest zarząd miasta i gminy, członkiem  komisji przetargowej może być członek zarządu miasta?

  Członkostwo w komisji przetargowej
 • Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

  Jakie terminy należy zachować w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji w ramach trybu zamówień publicznych?

  Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji
 • Produkt krajowy w kodeksie celnym

  W przypadku stosowania preferencji krajowych w przetargach występuje pojęcie produktu krajowego. W którym momencie produkt staje się "polskim"? Jak to wygląda gdy produkty stosowane do produkcji pochodzą (...)

  Produkt krajowy w kodeksie celnym

1

...

5

6

7

8

9