e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 19.1.2022

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

  W nowym roku minimalne wynagrodzenie za pracę poszło w górę. Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3010 zł.

 • 18.1.2022

  Bon turystyczny ważny dłużej

  O 6 miesięcy – do 30 września 2022 r.  został przedłużony termin płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce.

 • 9.1.2022

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego - nowe funkcje

  finanse.uokik.gov.pl – na tej stronie znajdziesz kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego. Sprawdzisz tam nie tylko orientacyjną wysokość raty w przypadku wzrostu stóp procentowych, ale również ile zaoszczędzisz dzięki nadpłacie. Dysponujesz środkami (...)

 • 8.1.2022

  Zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników

  Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Obowiązuje już rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu (...)

 • 3.1.2022

  Strategia Produktywności 2030

  Strategia produktywności 2030 to przygotowywany w MRiT dokument, który wyznacza cele i kierunki interwencji państwa w obszarze polityki przemysłowej, polityki innowacyjności czy polityki eksportowej. Będzie także stanowić podstawę do wydatkowania środków pochodzących z Funduszy (...)

 • 3.1.2022

  Wakacje czynszowe

  1 stycznia 2022 r. weszły w życie tzw. wakacje czynszowe dla mieszkańców mieszkań czynszowych w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), a wcześniej TBS. To ułatwienie dla wynajmujących mieszkania, przewidziane w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, którego poszczególne (...)

 • 3.1.2022

  Zmiana zasad doręczeń w sprawach podatkowych

  Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań dotyczących doręczeń w Dziale IV Rozdziale 5 Ordynacji podatkowej.

 • 29.12.2021

  Dodatkowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. – \"To dodatkowe 3 tys. zł dla osób szczególnie zasłużonych dla Polski\" – mówiła (...)

 • 29.12.2021

  Dodatek osłonowy dla najbardziej potrzebujących

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu – dodatku osłonowym, który pomoże najbardziej potrzebującym pokryć część kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

 • 29.12.2021

  Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

  Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła i VAT przywóz towarów potrzebnych do walki z COVID-19. Decyzja ta będzie obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 • 27.12.2021

  Nowe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją EFG

  Grupa EBI w skład której wchodzą Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFG) i Europejski Bank Inwestycyjny, zagwarantuje transzę wyższego ryzyka w wysokości 342 mln zł (74 mln euro). Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zyskają finansowanie ok. 2 mld zł (444 mln euro) z (...)

 • 27.12.2021

  Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie od 1 kwietnia 2022 r. systemu wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing. Obecni prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji (...)

 • 27.12.2021

  Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

  Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” (...)

 • 22.12.2021

  3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

  Celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego. Ogłoszono rozpoczęcie naboru ofert w ramach (...)

 • 22.12.2021

  Polska strategia wodorowa

  Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki (...)

 • 21.12.2021

  Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

  Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra (...)

 • 21.12.2021

  Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

  20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. (...)

 • 20.12.2021

  Będzie dodatek osłonowy

  Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczy 4,7 mld zł.

 • 20.12.2021

  W MF powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

  Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów. Takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). COPI udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

 • 14.12.2021

  Wymiana kas online przez podmioty uczestniczące w systemie TAX FREE

  Od 1 stycznia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) polegające na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów oraz wprowadzeniu dla sprzedawców dokonujących dostaw towarów (...)