e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna gospodarstwa rolnego

  Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić? Dodatkowo, jeśli akt darowizny będzie zrealizowany do końca tego roku czy będę musiał (...)

 • Zaliczka 100% na towary

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR i VAT). Kupiłam ostatnio towar handlowy, za który zapłaciłam przedpłatą 100% wartości. Otrzymałam fakturę o treści: zaliczka na meble Agata. Po miesiącu otrzymałam meble - ale sprzedawca nie wystawił mi zerowej faktury końcowej. Stwierdził, (...)

 • Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

  Moi rodzice przekazują mi w styczniu 2009 r. darowiznę pieniężną. Mam zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. Zamierzam za te pieniądze kupić mieszkanie dla swojej rodziny. Czy przy zakupie US nie (...)

 • Darowizna mieszkania dla wnuczki a spadek

  Moja Teściowa była właścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego. Cały czas mieszka tam sama jest tam sama zameldowana. W 2002-gim roku notarialnie zrobiła akt darowizny na moją córkę, a jej wnuczkę. Ponieważ córka wtedy była nieletnia, notariusz sporządził umowę między (...)

 • Gdy strona umowy nie uiściła zadatku...

  Sprzedaje mieszkanie - znalazłam kupca i podpisałam z nim umowę przedwstępną we wrześniu ale ze akt notarialny podpisywałam z opóźnieniem w tejże umowie zapisano, że zadatek dostanę po przedstawieniu kupującemu aktu notarialnego, bo wtedy będzie kupując miał dowód, że jestem właścicielem (...)

 • Wydzielenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników

  Prowadzę zakład fryzjerski, w którym nie byłem zobowiązany wydzielić pomieszczenia socjalnego. Chcę zatrudnić 1 lub 2 osoby do pracy w charakterze fryzjera(-ki). Będę zobowiązany do wydzielenia pomieszczenia socjalnego z umywalką. W zakładzie jest ogólnodostępne WC i osobno umywalka. Jaki (...)

 • Formalności przy umowie pożyczki w spółce

  Spółka z o. o. chce udzielić pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi i jednocześnie prezesowi jednoosobowego zarządu. Czy konieczna będzie uchwała zgromadzenia wspólników? Czy konieczna będzie zmiana umowy spółki?

 • Świadczenie usług żonie przez męża

  Prowadzę firmę budowlaną (PKPiR + VAT). Mój mąż prowadzi firmę budowlano-montażową (ryczałt + VAT). Nasze firmy są jednoosobowe. Mój mąż często montuje okna moim klientom na moje zlecenie i wystawia na mnie fakturę VAT za usługę montażu. Czy ta faktura od męża może być u mnie kosztem (...)

 • Prawo umieszczania firm w KRD

  Jedna z firm reklamowych twierdzi, iż w rozmowie telefonicznej z jej przedstawicielem złożyliśmy zamówienie na umieszczenie wizytówki firmy w jednym z portali internetowych. W związku z faktem, iż w podobnych sprawach dzwoni do nas czasami i kilka firm tygodniowo - za każdym razem informujemy, (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1261 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1260 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1256 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1254 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1253 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1252 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1251 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1250 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

 • Monitor Polski Poz. 762 z 2008

  Komunikat Nr 11/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 761 z 2008

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 760 z 2008

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Monitor Polski Poz. 759 z 2008

  Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu

 • Monitor Polski Poz. 758 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 757 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 756 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 755 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 754 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 753 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 752 z 2008

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 75 z 2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 70 z 2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  Dz.U. L 283 z 27.10.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 15, s. 218)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6262)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich podlegających obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2008/2009 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprostowanie do rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych celów dotyczących działań młodzieży w ramach wolontariatu (  Dz.U. C 241 z 20.9.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1124/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 795/2004, (WE) nr 796/2004 oraz (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki reprezentującego Radę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)