e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kabel telefoniczny na prywatnej działce

  W roku 1997 na mojej działce , która była nieogrodzona w tym czasie i trwała budowa domu wkopano kabel telefoniczny. Uczyniono to bez mojej zgody. Na pytanie, które skierowałam do urzędu miasta udzielono mi odpowiedzi, że nie wydawano żadnego pozwolenia oraz że opinia ZUD, na którą powołuje (...)

 • Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

  Od wielu lat prowadzę działalność handlową. Zatrudniam pracownika ponad 10 lat na umowę na czas nieokreślony. Pracownik od pewnego czasu ma wygórowane żądania płacowe, których nie mogę spełnić. Od tego czasu nie mogę dogadać się z pracownikiem. Atmosfera w pracy jest nie do zniesienia. (...)

 • Stawka VAT na samochody pożarnicze

  Przy sprzedaży używanych samochodów pożarniczych stosowana jest obniżona stawka VAT 7% dla kupujących ochotniczych straży pożarnych oraz gmin. Stawkę tę stosujemy w przypadku sprzedaży standardowej. Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży w systemie VAT marża? Zakładając, że (...)

 • Urlop dla poratowanie zdrowia a własna firma

  Jestem od kilku lat adiunktem na wyższej uczelni. Lekarz zalecił mi wzięcie tzw. urlopu zdrowotnego. Jestem jednak członkiem spółki cywilnej (wraz z mężem). Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego, czy jednak będę musiała zrezygnować z uczestnictwa w spółce? A może jest (...)

 • Niezgłoszenie faktu podjęcia pracy

  Osoba bezrobotna nie poinformowała urzędu pracy o podjęciu pracy na podstawie umowy zlecenia. Umowę otrzymała od pracodawcy w połowie listopada, natomiast sama umowa jest przygotowana i obowiązuje od 1 października. Czy w związku tym zleceniobiorcy grożą jakieś sankcje, z tego powodu, że (...)

 • Zbyt wysokie koszty komornicze

  Dług do wspólnoty mieszkaniowej wynosił 3660zł. Została wszczęta egzekucja komornicza. Komornik wyegzekwował kwotę 886 zł z wynagrodzenia za pracę natomiast pozostała kwota została spłacona bezpośrednio wierzycielowi. Komornik przysłał wezwanie do zapłaty kosztów komorniczych na kwotę (...)

 • Stawka VAT - doradztwo i usługi informatyczne

  Spółka z o.o. zamierza rozpocząć nowe działalności. Jakie są stawki podatku VAT na doradztwo (strategia itp.) i usługi informatyczne?

 • Umowa pożyczki w spółce

  Spółka z o.o. chce udzielić pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi i jednocześnie prezesowi jednoosobowego zarządu. Konieczna będzie umowa pożyczki w formie aktu notarialnego. Pożyczkobiorca mieszka za granicą, kwota pożyczki również będzie za granicą w momencie zawarcia umowy - nie będzie (...)

 • Kwota do opodatkowania

  Pięć lat temu w momencie śmierci żony istniała wspólna lokata bankowa. Środki z tej lokaty wypłaciłem w kilka dni po śmierci żony, aby ponownie wpłacić, udzielając pełnomocnictwa synowi na wypadek złych zdarzeń. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone we wrześniu br., uprawomocniło (...)

 • Kasy fiskalne a wynajem

  Prowadzę własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR) i jestem płatnikiem VAT. W chwili obecnej mam podpisane 2 umowy wynajmu: 1) W miejscu, gdzie jestem zameldowany (mieszkanie rodzinne - mieszkają tam siostry plus rodzice). Tutaj znajduje się także siedziba firmy. Koszt miesięczny (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1276 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 1275 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1274 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1273 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1272 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1271 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1270 z 2008

  Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1269 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2008

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 2008

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn