Archiwum 27 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sposób głosowania w stowarzyszeniu

  W statucie stowarzyszenia jest zapis że: "Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały walnego zebrania członków". Czy należy podjąć oddzielną uchwałę o głosowaniu jawnym lub tajnym? Czy może wystarczy jak walne zebranie członków (...)

 • Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

  Który załącznik do formularza KRS-Z20 powinienem wypełnić KRS-WK czy KRS-ZK? Kiedyś były już robione zmiany w zarządzie stowarzyszenia i faktycznie wypełniany był KRS-ZK. Teraz została podjęta uchwała o odwołaniu całych władz Stowarzyszenia i wyborze nowych, w zmienionym składzie.

 • Sprzedaż poza siedzibą

  Gdyby uznać, iż sprzedaż nie następuje poza siedzibą, a jedynie klient wpłacił część pieniędzy, a sprzedaż nastąpiła w siedzibie, można by wystawić paragon w siedzibie. Rozumiem, że w takim przypadku u klienta w mieszkaniu mogę wystawić fakturę na taką część kwoty czy pokwitowanie (...)

 • Przyspieszona stopa amortyzacji mieszkań

  Do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych muszę określić stawkę amortyzacyjną. Istnieje podobno możliwość wyboru szybszej amortyzacji, do 10% rocznie w niektorych przypadkach (spółdzielcze wlasnościowe prawo do lokalu lub gdy poczyniono inwestycje na modernizację). (...)

 • Zwrot odsetek budżetowych

  W związku ze zmianą decyzji Urzędu Skarbowego dotyczącej kontrolowanego lipca 2006 r. w przedmiocie rozliczania podatku od towarów i usług, otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zwrot dodatkowego zobowiązania 30% wraz z odsetkami. Czy owe odsetki są przychodem podatkowym, czy niepodatkowym, skoro (...)

 • Rozdzielność majątkowa a podatki

  Zastanawiam się nad zawarciem intercyzy małżeńskiej, czyli ustaleniem rozdzielności majątkowej. Zależy mi jednak na tym, by móc rozliczać podatki wspólnie z żoną oraz korzystać z odliczeń na dzieci. Czy po zawarciu intercyzy jest możliwe wspólne rozliczanie podatkowe małżonków?

 • Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

  Od 1 kwietnia 2008 roku prowadzę działalność gospodarczą. Płacę zaliczki podatku dochodowego kwartalnie, zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy. W sierpniu 2008 r. wyszłam za mąż. Od 1 października mąż również podjął prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy wspólność majątkową. Obecnie (...)

 • Rozliczenie wynajmu mieszkania

  Wynajmuję mieszkanie, które zgłosiłam w Urzędzie Skarbowym na warunkach ogólnych. Czy rozliczam się z tego dochodu w styczniu, czy w kwietniu? Czy jest jakiś specjalny PIT?

 • Określenie liczby członków zarządu spółki z o.o.

  Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Czy zgromadzenie wspólników nie powinno wcześniej (przed powołaniem) poprzez podjęcie uchwały wskazać, w ramach widełek, konkretną ilość członków zarządu i dokonać (...)

 • Niezgodność danych w KRS-ie z danymi w Internecie

  Informacje umieszczone na stronie internetowej KRS i na aktualnym odpisie nie zgadzają się. Które dane są w takim razie aktualne? Czy na uchwale dotyczącej odwołania władz stowarzyszenia trzeba wymienić skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Które dane w takim razie należy wziąć pod uwagę? (...)

 • Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

  W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia (...)

 • Dochodzenie roszczenia cywilnego z wyroku karnego

  Sąd rejonowy w sprawie karnej z powództwa cywilnego, a następnie sąd apelacyjny, który podtrzymał wyrok Sądu poprzedniej instancji, uznał winnym popełnienia przestępstwa, zasądzając koszty sądowe oraz zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanych za doznane krzywdy. Z akt sprawy wynika, że (...)

 • Pełnomocnictwo w przetargu publicznym

  Prowadzę działalność gospodarczą. Współpracuję z włoską firmą produkcyjną. Firma chce wziąć udział w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy produktów produkowanych przez wspomnianą firmę. Ze względu na specyfikę branży, oraz (...)

 • 2 dni opieki na dzieckiem a rozwód

  Jestem po rozwodzie, dzieci (do lat 14) mieszkają z matką, ale mam pełne prawa rodzicielskie i są u mnie zwykle w miesiącu od 4 do 15 dni. Czy należą mi się 2 dni urlopu na opiekę nad dziećmi?

 • Składniki przedsiębiorstwa

  W jednej z porad napisali Państwo "Aby dany składnik majątkowy wszedł do majątku przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi go wnieść. Nie oznacza to, że wszystkie składniki majątku jednoosobowego przedsiębiorcy wchodzą w skład przedsiębiorstwa - majątek przedsiębiorstwa będą stanowiły (...)

 • Skład zarządu spółki komunalnej

  Spółka komunalna. Obecnie jednoosobowy zarząd spółki zoo. Umowa spółki przewiduje skład zarządu od 1 do 3 osób. Prezes złożył wniosek do Rady Nadzorczej o zwiększenie składu zarządu do dwóch osób. Jak powinno przebiegać procedowanie w takim przypadku, bo chyba nie jest to rola Rady (...)

 • Właściwość komornika a miejsce zamieszkania.

  Posiadam mieszkanie, w którym jestem zameldowany na stałe, jednak od lat w nim nie mieszkam. W rzeczywistości mieszkam w innym mieście u rodziny, gdzie też jestem zameldowany na pobyt czasowy, (od 2007 r.). Obecnie przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów, w (...)

 • Koszty nieuzasadnionej egzekucji komorniczej

  Obecnie przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów, w związku z wnioskiem matki dzieci. Nie mam zaległości oraz płacę terminowo alimenty. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie ma innego uzasadnienia, jak tylko złośliwość byłej żony, nie istnieje (...)

 • Przesłuchanie uczestników postępowania cywilnego

  Ewidentne składanie nieprawdziwych wyjaśnień,pism procesowych i nieustanne oczernianie uczestnika przez wnioskodawczynię podczas rozprawy o podział współwłasności, szkalowanie, pomawianie uczestnika przed Sądem jest oszukiwaniem wymiaru sprawiedliwości. Łamiące prawo postępowanie wnioskodawczyni (...)

 • Czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną

  Trzy miesiące temu kupiłam zestaw komputerowy w skład którego wchodziła klawiatura. Po kilku dniach klawiatura przestała działać więc oddałam ją do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji. Do tej pory nie odzyskałam klawiatury pomimo wielu moich telefonów oraz wizyt osobistych. Czy jest jakiś (...)

 • Kasa fiskalna a wynajem

  Wynajmuję mieszkania od roku, z dalszą kontynuacją; rozliczenie z fiskusem za wynajem następuje ryczałem. Jak wyglada w poszczególnych latach, tj. 2008 i 2009, sprawa obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy wynajmie, jakie są możliwości zastępcze do posiadania kasy fiskalnej i kiedy wynajmujący (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty PrawneNA SKÓTY