e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Listopad 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Abonament za radio przenośne

  Uiszczam opłatę abonamentową za radio i telewizor. Posiadam w domu oprócz stacjonarnych odbiorników także małe radio przenośne (razem z odtwarzaczem MP3). Korzystam z niego nie tylko w domu, ale na spacerach, a także w warsztacie (który znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania). (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1314 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

 • Monitor Polski Poz. 887 z 2013

  Komunikat Nr 11/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD

 • Monitor Polski Poz. 886 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 885 z 2013

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 884 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 883 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego