Elementy skargi kasacyjnej wnoszonej w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

Jakie elementy powinna zawierać poprawnie sporządzona skarga kasacyjna, wnoszona w postępowaniu cywilnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poprawnie sporządzona skarga kasacyjna zgodnie z art. 398 z ind. 4 par. 1 k.p.c. powinna zawierać:

1) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia łącznie ze wskazaniem czy jest ono zaskarżane w całości czy w części,

2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,

3) wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie,

4) wniosek o uchylenie lub zmianę wyroku w całości lub w części.

Ponadto skarga musi spełniać ogólne wymagania formalne, przewidziane dla wszystkich pism procesowych w art. 126 – 127 k.p.c. Wskazując zaskarżone orzeczenie należy także podać sąd, który je wydał, jego datę, sygnaturę akt sprawy oraz to czy zaskarżamy orzeczenie w całości czy w części. Należy także pamiętać o dołączeniu do skargi trzech jej odpisów. Dwa z nich przeznaczone są dla sądu a trzeci dla Prokuratora Generalnego (chyba że Prokurator Generalny sam wniósł skargę).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY