Przedstawienie weksla do zapłaty

Pytanie:

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w mieszkaniu dłużnika czy może on przekazać weksel pełnomocnikowi, żeby ten załatwił sprawę? Czy doktryna/orzecznictwo rozstrzygają tą kwestię?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawienie do zapłaty stanowi przesłankę aktualizacji roszczenia o zapłatę zarówno w stosunku do dłużnika głównego (akceptanta, wystawcy weksla własnego) i jego awalistów, jak i względem zwrotnie zobowiązanych, przy czym w stosunku do drugiej kategorii konieczny jest także w zasadzie protest jako dowód przedstawienia, zaś co do dłużnika głównego (w przypadku zwolnienia od protestu - także co do dłużników regresowych) fakt przedstawienia może być wykazywany każdym środkiem dowodowym, choć oczywiście protest jest dowodem najsilniejszym.

Przedstawienia dokonuje się w miejscowości wskazanej na wekslu jako miejsce płatności, w lokalu wskazanym na wekslu bądź - w braku jego wskazania - w lokalu przedsiębiorstwa albo zamieszkania prezentata. Gdyby opuścił on to miejsce na stałe, względnie miejsce płatności oznaczono jako miejscowość, przedstawienia dokonuje się gdziekolwiek w danej miejscowości. Co istotne, mocą orzeczenia Sądu Najwyższego bez znaczenia pozostaje zgoda domicyliata czy dłużnika głównego na przedstawienie w jego faktycznym miejscu zamieszkania czy siedzibie poza miejscowością oznaczoną na wekslu. Z uwagi na daleko posunięte sformalizowanie reżimu wekslowego treść dokumentu (a więc i wskazanie co do miejsca płatności) należy uznać za bezwzględnie wiążącą dla obu stron.

Przedstawienia dokonuje posiadacz weksla legitymowany formalnie bądź materialnie, a nawet – idąc za głównym nurtem w doktrynie - posłaniec takiej osoby. W pełni dopuszczalne jest więc ustanowienie pełnomocnika do dokonania tej czynności. Stosowne umocowanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i mieć charakter pełnomocnictwa rodzajowego, lub szczególnego.

Wszelkie substytuty przedstawienia weksla (np. wysłanie wezwania do zapłaty z powołaniem się na treść dokumentu) są z mocy prawa niedopuszczalne. Osoba zobowiązana powinna mieć szansę bezpośredniego zapoznania się z dokumentem weksla i powinnością ciążącą na wierzycielu jest umożliwienie jej tego.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy (...)

 • 30.5.2011

  Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia nie (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. Oprócz (...)

 • 27.3.2015

  Co to jest weksel, czy i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 30.7.2013

  Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)