e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

Czy działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

5.4.2012

Problematyka przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie bowiem z jego art. 551 § 5 przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Przepisy szczególne dotyczące przekształcenia zostały zawarte w art. 584 [1] – 584 [13] k.s.h.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ