e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa pożyczki - forma

Pytanie:

W jakiej formie powinienem zawrzeć umowę pożyczki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa pożyczki - forma

14.12.2011

Umowa pożyczki może zostać zawarta w każdej formie, w tym ustnie. Niemniej jednak dla celów dowodowych przy pożyczce przenoszącej wartość 500 zł wskazanym jest zawarcie jej w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 720 kodeksu cywilnego:
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na
własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko
co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy
albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna
być stwierdzona pismem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ