Najem nieruchomości od gminy

Pytanie:

Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych i koniecznością ogłoszenia przetargu? W przypadku bezprzetargowym, czy powyższą umowę będzie regulowała ustawa o nieruchomościach?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Najem nieruchomości od gminy

Sam najem nieruchomości nie jest wykonywaniem usługi na rzecz gminy, a zatem nie mieści się w definicji zamówienia publicznego. Gmina ma prawo wynajęcia takiej nieruchomości.

Do stosunków powstałych na tym tle zastosowanie mają przepisy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy kodeksu cywilnego zwłaszcza o umowie najmu. Najem nieruchomości, jeżeli jest położona na obszarach morskich pasów nadbrzeżnych - wymaga porozumienia z organem administracji rządowej właściwym w sprawach morskich.

Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem mieści w swej treści również czynności opracowania i zatwierdzania tych wykazów i ogłoszeń. Z chwilą podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania najem organ administracji jest związany warunkami i trybem przewidzianym dla załatwienia wniosków złożonych w wyniku tego ogłoszenia. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wynajem mieszkania - koniec umowy

30.4.2019 przez: topguy11

wynajem mieszkanie bez umowy

1.3.2018 przez: kamyczek