Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Pytanie:

Na początku lipca pracownik przysłał do pracodawcy pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2010 r. Pracodawca odpowiedział pisemnie, że widzi możliwość rozwiązania umowy z dniem 31 grudnia 2009 r. Pracownik przysłał pismo, że odpowiada mu ten termin. W okresie 22-31.12.2009 r. wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Pracodawca wystawił świadectwo pracy i wysłał listem poleconym w dniu 2.01.2010 r. W tym samym dniu, po południu, pracodawca otrzymał zwolnienie lekarskie od ww. pracownika. Obejmuje ono okres 28.12.2009-10.01.2010. Pracownik nie poinformował pracodawcy o fakcie otrzymania zwolnienia w ciągu 3 dni. Jak w tej sytuacji ma zachować się pracodawca? Czy istotny jest dla sprawy fakt, iż pracownik nie powiadomił pracodawcy o swej \"chorobie\" w ciągu 3 dni, ani też do 31.12, czyli do dnia kiedy umowa miała być rozwiązana za porozumieniem stron? Ale co ważniejsze czy rozwiązanie umowy jest ważne, czy umowa ulega automatycznie przedłużeniu do końca zwolnienia, czy pracodawca płaci za zwolnienie po dniu rozwiązania umowy, czyli po 31 grudnia? (w 2009 r. pracownik wcześniej wykorzystał 15 dni zwolnienia. Wówczas również był na urlopie i w jego trakcie się \"rozchorował\".).

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu pracownika lub jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (na przykład z powodu choroby) dotyczy rozwiązania umowy na skutek jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy (wypowiedzenia umowy o pracę). Przedstawiona sytuacja jest jednak inna. Strony stosunku pracy zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy w określonym terminie. Zawarcie takiej umowy jest zawsze dopuszczalne, gdyż obie strony wyrażają tym samym swoją wolę (nie ma potrzeby wprowadzania tu dodatkowej ochrony interesów pracownika czy pracodawcy, gdyż oni sami decydują o losach umowy o pracę). Skoro strony porozumiały się w kwestii rozwiązania umowy o pracę z końcem lipca, to następuje to z dniem 31 tego miesiąca. Żadne zwolnienie lekarskie nie przedłuży stosunku pracy rozwiązanego (czy mającego ulec rozwiązaniu) za porozumieniem stron. Stosunek pracy nie uległby rozwiązaniu jedynie w sytuacji, w której przesłanie takiego zwolnienia byłoby połączone z propozycją pracownika przedłużenia umowy o pracę, a pracodawca propozycję by przyjął. Tak więc porozumienie jest ważne i następuje rozwiązanie umowy; umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu; pracodawca nie płaci za zwolnienie po dniu rozwiązania umowy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne