Zmiana wspólnika i zarządu a zgłoszenie do KRS

Pytanie:

Czy po zbyciu udziałów w spółce z o.o. przez jednego jej wspólnika należy zgłosić to w KRS? Szczególnie, gdy zmienia się wobec powyższego prezes zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana wspólnika i zarządu a zgłoszenie do KRS

Każda zmiana w składzie zarządu spółki z o.o. wymaga dokonania zmiany wpisu w KRS. W odniesieniu do wspólnika spółki z o.o. - wpisowi podlegają tylko wspólnicy posiadający łącznie lub samodzielnie udziały o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego spółki. Zmiana osoby takiego wspólnika, także poprzez sprzedaż udziałów lub ich części, będzie wymagała zgłoszenia odpowiedniej zmiany danych do KRS. Niezależnie od tego, zarząd ma obowiązek po każdej zmianie składu osobowego wspólników przedkładać do akt sądu rejestrowego aktualną listę wspólników spółki. Zasady wpisu do KRS reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 22 Ustawy stanowi, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak