e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Październik 2013

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1272 z 2013

  Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1271 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1270 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1269 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2013

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Monitor Polski Poz. 833 z 2013

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

 • Monitor Polski Poz. 832 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1131-21-2013 o odwołaniu członka Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 831 z 2013

  Ogłoszenie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2013 r. w sprawie listy przedsiębiorców, którym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie