e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Sierpień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 687 z 2013

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 686 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości

 • Monitor Polski Poz. 685 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince

 • Monitor Polski Poz. 684 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 683 z 2013

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski Poz. 682 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem