Obliczanie zachowku, należnego najbliższym krewnym spadkodawcy

Pytanie:

W jaki sposób należy dokonać obliczenia zachowku, należnego najbliższym krewnym spadkodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obliczenie wartości stanu czynnego spadku wraz z wartością darowizn podlegających doliczeniu pozwala na ustalenie tzw. substratu zachowku. Jest to wartość, która stanowi podstawę ustalenia sumy stanowiącej zachowek należny uprawnionym. Tak więc, aby obliczyć zachowek, wpierw należy obliczyć czystą wartość spadku (a więc odjąć od stanu czynnego spadku jego pasywa, z pominięciem wartości zapisów i poleceń) oraz wartość uczynionych darowizn. Następnie, suma tych wartości będzie stanowiła podstawę obliczenia stosownego zachowku.

Czysta wartość spadku (aktywa - pasywa bez zapisów i poleceń) + Darowizny = substrat zachowku Istotnym przepisem dotyczącym zasad ustalania wysokości darowizn uwzględnianych przy ustalaniu zachowku jest art. 995 k.c. Artykuł ten stanowi: Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Przepis powyższy przesądza, iż zachowek obliczany będzie od darowizny według stanu z chwili jej dokonania. Następnie obliczana będzie cena tej darowizny na dzień ustalania zachowku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 16.8.2016

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)

 • 25.4.2017

  Kto może dochodzić zachowku?

  Roszczenie o zachowek jest formą ochrony prawnej interesów majątkowych osób najbliższych spadkobiercy. Dzięki niemu mogą oni dochodzić części swojej schedy spadkowej, pomimo pominięcia (...)

 • 14.12.2016

  Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

  Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)