Odszkodowanie za odwołany lot

Pytanie:

Linia lotnicza odwołała mój lot z Wrocławia z przyczyn operacyjnych. W zamian zaoferowali mi lot z Krakowa, z czego skorzystałem, ale straciłem na to czas i pieniądze na bilet do Krakowa. Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania za utracony czas i pieniądze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie roszczeń pasażerów linii lotniczych w stosunku do przewoźników reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem odpowiedzialność przewoźnika może zostać ograniczona bądź wyłączona w przypadku gdy zdarzenie spowodowane jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Za takie nadzwyczajne okoliczności zgodnie z w/w rozporządzeniem traktowane są warunki meteorologiczne, zagrożenia bezpieczeństwa, strajk, decyzja kierownictwa lotów, która w stosunku do danego samolotu spowodowała powstanie opóźnienia, przełożenie albo odwołanie lotu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c w/w rozporządzenia pasażerowi, którego lot został odwołany przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określona została w art. 7 w/w rozporządzenia i wynosi:

 • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1.500 km,

 • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 km,

 • 600 euro dla wszystkich pozostałych lotów

Przy określaniu odległości podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odwołaniem lotu.

Jeżeli pasażerowi zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu:

 • o 2 godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1.500 km

 • o 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 km

 • o 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów,

obsługujący przewoźnik może pomniejszyć odszkodowanie o 50 %.

Pasażer którego lot został odwołany ma prawo wyboru pomiędzy

 • zwrotem pełnego kosztu nabycia biletu,

 • zmiana planu podróży na porównywalnych warunkach do ich miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie

 • zmiana planu podróży na porównywalnych warunkach do ich miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Odszkodowanie przewidziane w w/w rozporządzeniu nie ogranicza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania nie przewidzianego w rozporządzeniu.

Ponadto przewoźnik powinien poinformować pasażera o przysługujących mu prawach. Nie jest możliwe wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika od odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu. Jeżeli pasażer niepoinformowany o przysługujących mu prawach zgodził się na odszkodowanie niższe niż przewidziane w rozporządzeniu, może domagać się uzupełnienia odszkodowania przed właściwymi organami bądź sądami.

W celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika proponujemy w pierwszej kolejności wszczęcie postępowania reklamacyjnego przed właściwym przewoźnikiem. Bezskuteczne dochodzenie wypłaty odszkodowania przez przewoźnika jest wystarczającą przesłanką do dochodzenia odszkodowania przed sądem. W tym celu należy wnieść pozew przeciwko przewoźnikowi do właściwego sądu. Pewien skutek w pertraktacjach z przewoźnikiem może też odnieść poinformowanie o sprawie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wykupiony transport w dobie koronawirusa...

  Co może zrobić konsument z biletem na transport, w razie rezygnacji z podróży, odwołanych lotów czy niedziałającej komunikacji?

 • Wakacje 2014 - jeśli pociąg się opóźnia ....

  ... mamy wówczas możliwość dochodzenia zwrotu kosztów za bilet bądź dochodzenia odszkodowania. Aktualnie możliwość dochodzenia zwrotu i odszkodowania dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie (...)

 • Jak odwołać testament?

  Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać, oczywiście przed swoją śmiercią. Niektórzy uważają, iż testament można odwołać w dowolny sposób. (...)

 • Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

  O tym, czy odwołany członek zarządu spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), zatrudniony w spółce w ramach stosunku pracy może żądać przywrócenia do pracy (...)

 • Będzie wyższe OC?

  W rządowym projekcie podwyższono minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC): posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wynikające z ich poruszania (...)

NA SKÓTY