Powrót kas budowlanych - tanie kredyty i premia od państwa

W kasach odłożymy na zakup, budowę, remont czy przebudowę domu albo mieszkania.

Posłowie Lewicy chcą powołać do życia tzw. kasy oszczędnościowo-budowlane. Projekt ustawy trafił już do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie.

Zgodnie z nim już po trzech latach oszczędzania będziemy mogli zaciągnąć z kasy kredyt, który ma być nisko oprocentowany przez cały okres spłaty. Będziemy mogli pożyczyć tyle pieniędzy, ile znajdzie się na naszym koncie w trakcie składania wniosku o kredyt.

Oprócz tego, co sami wpłacimy do kasy, wysokość naszego salda powiększą coroczne premie mieszkaniowe, które zafunduje nam państwo.

Wysokość budżetowej premii wyniesie 20 procent z kwoty, jaką zgromadzimy w danym roku oszczędnościowym. Będzie ona wyliczana z kwoty nie wyższej niż 18 tysięcy zł. Jeżeli suma oszczędności zgromadzonych w danym roku na rachunku okaże się większa, to nadwyżka oszczędności będzie podstawą do uzyskania premii w kolejnych latach.

W kasie odłożymy na cele mieszkaniowe. Według projektu są nimi:

1. odpłatne nabycie, budowa, odbudowa, remont, z wyjątkiem bieżącej konserwacji, modernizacja, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego,

2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego

3. nabycie własności, a także udziału we współwłasności, gruntu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz uzbrojenie działki budowlanej,

4. spłata kredytu bankowego zaciągniętego, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na cele określone w pkt 1-3,

5. wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego.

Posłowie proponują, by nowe przepisy obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Pomysł Lewicy nie jest nowy. Przedstawiony projekt to zaktualizowaną wersja ustawy z 1997 roku. Dokument wszedł nawet w życie, lecz z powodu nie wydania przepisów wykonawczych nie doszło wtedy do uruchomienia żadnej z czterech gotowych pod koniec roku 1998 do podjęcia działalności kas.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że takie kasy działają już np. na Słowacji i w Czechach. Słowackie kasy budowlane prowadzą ponad 1,2 mln rachunków oszczędnościowo-kredytowych, a czeskie – ponad 5,1 mln. Umowy oszczędnościowo-kredytowe na cele mieszkaniowe zawarte w tych kasach opiewają odpowiednio na 50 mld zł oraz 201 mld zł.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Rasti

8.12.2010 7:21:42

Re: Powrót kas budowlanych - tanie kredyty i premia od państwa

Witam. Fajna sprawa ale co jeśli Pańśtwo zbankrutuje, lub jesli banki pilnujące tych pieniedzy zbankrutują. Jaka by była gwarancja otrzymania danej kwoty w danej przez nas chwili. To podstawowe Pytanie? I czy od tego bedzie zciągany podatek Belki? RAczej nic z tego nie bedzie. A premie od Pańśtwa pewnie bedą pużniej zciągane z procentem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2019

  Zakres uprawnień budowlanych będzie w ustawie

  Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy. 

 • 21.1.2005

  Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W (...)

 • 15.2.2006

  Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)