Pozostałe

Jak zaciągnąć się do woja?

22 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej. Określa ono tryb postępowania w sprawach ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej.  

Jak zgłosić się do wojska?

Poborowi lub przedpoborowi ochotniczo zgłaszający się do odbycia zasadniczej służby wojskowej (ochotnicy) powinni złożyć pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

W takim wniosku ochotnik podaje następujące dane: 

 1. imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca; 

 2. datę i miejsce urodzenia; 

 3. numer ewidencyjny PESEL; 

 4. adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące; 

 5. wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany; 

 6. miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe; 

 7. posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych; 

 8. kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona. 

We wniosku ochotnik może ponadto wskazać: 

 • rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową; 

 • jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym - w miarę możliwości - stanowisko służbowe lub funkcję; 

 • termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej. 

Ochotnik, który dotychczas nie stawał do poboru, dołącza do wniosku dokument potwierdzający datę jego urodzenia. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej.  

W oczekiwaniu na powołanie…

Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz ochotników, którzy dotychczas nie stawali do poboru, właściwym wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), w celu wezwania ich do stawienia się do poboru.

Ochotnika, uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej, obejmuje się ewidencją wojskową, wydaje się mu wojskowy dokument osobisty i przeznacza się go do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli jest to zgodne z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wojskowy komendant uzupełnień, przy rozpatrywaniu wniosku, w miarę możliwości uwzględnia prośby ochotnika co do:

 • rodzaju sił zbrojnych, rodzaju wojsk i służb lub miejsca, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową; 

 • jednostki wojskowej, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym ew. stanowiska służbowego lub funkcji; 

 • terminu, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.  

Kiedy uchyla się kartę powołania?

Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania na wniosek ochotnika, jeżeli wniosek ten został złożony co najmniej na 14 dni przed terminem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej określonym w karcie powołania. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. 2006 r., Nr 38, poz. 265)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (9)

zajac

7.1.2013 12:51:27

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

kazdego przyjma,tylk musisz sie dobrze pokazac na komisji i na zasadniczej sluzbie

Tomek

26.8.2011 17:56:43

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

Tomek Jestem tylko po gimnazjum czy mam szansę że przyjmą mnie do wojska

Tomi

24.1.2011 22:8:37

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

mam 22 w tym roku lat chce iść do woja nie ważne jako kto ale nie wiem jak mogę się zapisać pomoże ktoś ???

Marcin

7.10.2010 22:14:11

jak zaciągnąc sie do woja ?

mam kat. A nie odbyłem słuzby zasadniczej skonczyłem szkołe a chce isc na zawodowego ... przyjmą mnie?

Tomson

25.2.2010 2:17:27

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

Chce odbyć służbę zasadniczą co mam zrobić ??

Paweł

16.2.2010 20:19:36

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

czy po gimnazjum przyjmą mnie do woja

Paweł

16.2.2010 20:12:19

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

czy po gimnazjum przyjmą mnie do woja

Mandarck

3.2.2010 6:2:13

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

Nie, musi być niekarany a wyrok w zawieszeniu jest karą.

mama

25.9.2009 13:33:44

Re: Jak zaciągnąć się do woja?

moj syn ma wyrok w zawieszeniu,czy w takiej sytuacji moze zaciągnąc sie do wojska.

Pokaż wszystkie komentarze (9)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Wsparcie ekonomii społecznej

  Projekt „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (od 30 kwietnia 2016 r. (...)

 • Ubezpieczenie kredytu

  Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną (...)

 • Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych już wkrótce

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ma rozwiązać problem braku mieszkań dla osób o dochodach (...)

 • Obligacje zamiast kredytów

  W ciągu ostatnich 10 lat obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału systematycznie zyskiwały na popularności. Obecnie stanowią one ciekawą alternatywę dla podmiotów szukających zewnętrznego (...)

 • Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2006 r. przewidywała ulgę odsetkową na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt mieszkaniowy (...)

NA SKÓTY