Ubezpieczenia społeczne - Zmiany w prawie

Wakacje składkowe coraz bliżej

13.5.2024

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Sejm przyjął już ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. (...)

Co wynika z rejestru umów o dzieło?

25.4.2024

W 2023 r. przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Będzie babciowe i nie tylko...

11.4.2024

Rząd chce pomóc rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Od 1 października 2024 roku będą oni mogli skorzystać z jednego z 3 świadczeń: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. (...)

Coroczne rozliczenia z ZUS do końca lutego

28.2.2024

Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, (...)

O ile wzrosną emerytury i renty?

22.2.2024

Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12%.

Waloryzacja 2024 - emerytury i renty będą wyższe

13.2.2024

Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12%.

Konsultacje wakacji składkowych

23.1.2024

Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt przepisów wprowadzających wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Został on skierowany do uzgodnień i konsultacji. Można przesyłać opinie do 6 lutego 2024 r.

Wakacje od ZUS w przygotowaniu

10.1.2024

Minister rozwoju i technologii przedstawił na Radzie Ministrów informację o nowym rozwiązaniu ułatwiającym prowadzenie własnego biznesu w Polsce. To tzw. wakacje składkowe od ZUS. Rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby przez jeden miesiąc w ciągu roku zwolnić mikroprzestębiorców (...)

Ustawa ws. orzeczeń o niepełnosprawności

26.12.2023

Parlament uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa zakłada uregulowanie istotnej kwestii przedłużenia ważności orzeczeń w związku z występującymi (...)

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

21.10.2023

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji programu minigrantów „Generacja V4” na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego (...)

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

20.9.2023

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym dostosowuje krajowy porządek prawny w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) m.in.: zapewnia obywatelom Unii Europejskiej nowe (...)

Kobiety na działalności a ZUS

10.9.2023

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski interwencyjne od przedsiębiorców, w stosunku do których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje obniżające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika