Ubezpieczenia społeczne - Zmiany w prawie

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

20.9.2023

Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym dostosowuje krajowy porządek prawny w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) m.in.: zapewnia obywatelom Unii Europejskiej nowe (...)

Kobiety na działalności a ZUS

10.9.2023

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski interwencyjne od przedsiębiorców, w stosunku do których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje obniżające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, (...)

Nowe usługi społeczne

26.8.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza do systemu pomocy społecznej nowe usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich oraz pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej w (...)

Czternasta emerytura we wrześniu

24.8.2023

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. To znaczy, że nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Świadczenie wyniesie 2650 zł brutto i będzie wypłacone we wrześniu br.

Ustawa o emeryturach pomostowych

16.8.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zmian w emeryturach pomostowych. Emerytury pomostowe będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. W ramach nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych (...)

Rodzina 800+ nadchodzi

29.7.2023

To już ostatnia prosta. Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnoszącą wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł od przyszłego roku. Oznacza to, że ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Seniorzy otrzymają 14. emeryturę co roku

28.7.2023

Od teraz wypłata 14. emerytury jest gwarantowana co roku przez ustawę. Będzie ona wypłacana automatycznie. W pełnej wysokości otrzymają ją te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2,9 tys. zł. Do osób, które otrzymują wyższe (...)

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus

28.7.2023

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS Plus. Dzięki ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek (...)

Ustawa o świadczeniu wspierającym

26.7.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego, (...)

Rodzina 800+ przyjęta przez Sejm

17.7.2023

Od przyszłego roku świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ wzrośnie do 800 zł miesięcznie. Sejm przyjął nowelizację.

Wymiar składek ZUS deklarowanych przez przedsiębiorcę

2.7.2023

Sąd Najwyższy uwzględnił kolejne trzy skargi nadzwyczajne Rzecznika MŚP w sprawie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowanych przez przedsiębiorcę w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Roczna waloryzacja na kontach osób ubezpieczonych w ZUS

7.6.2023

O 450 mld zł zwiększył się stan kont i subkont osób ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek, którą przeprowadziliśmy w czerwcu - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. W zeszłym roku było to niespełna 281 mld zł. O ile wzrosły składki zapisane (...)

Ustawa 800+ w konsultacjach

2.6.2023

Od 1 stycznia 2024 roku, co miesiąc, każde dziecko do 18. roku życia będzie otrzymywało 800 zł, zamiast dotychczasowych 500 zł.

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus

2.6.2023

Rząd chce wydłużyć Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r. To rozwiązanie jest skierowane do przedsiębiorców, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tys. zł i którzy skorzystali z ulgi w 2023 roku. (...)

Czternasta emerytura pozostanie na stałe

29.5.2023

Sejm RP przyjął ustawę, wprowadzającą na stałe coroczną wypłatę 14. emerytury. Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł, czyli ponad 6,8 mln osób. Pozostali – 1,5 mln emerytów i rencistów (...)

Świadczenie pieniężne dla sołtysa?

13.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie (...)

Trzynasta emerytura w drodze...

30.3.2023

Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie ok. 9,7 mln osób.

ZUS nie może kwestionować podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy...

29.3.2023

ZUS nie może kwestionować kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca (...)

Zawiadomienie o składce wypadkowej po raz kolejny na PUE ZUS

29.3.2023

ZUS udostępnił płatnikom składek na ich kontach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2023/2024. Otrzymało je ponad 158 tys. płatników, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata (...)

Ważne kwoty ZUS od 1 marca 2023 r.

4.3.2023

Opublikowano komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń (...)

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 14,8%

21.2.2023

Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, czyli podwyższane do aktualnej wartości pieniądza. 1 marca świadczenia wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie (...)

Rekordowe podwyżki dla emerytów

12.2.2023

114,8 proc. – tyle w 2023 r. wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. To więcej niż wskazywały prognozy. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Na tegoroczną waloryzację przeznaczone będzie ok. 44,15 mld zł.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika