e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Listopad 2009

 • 30.11.2009

  Turysta wróci zza granicy na koszt ubezpieczyciela

  Jeżeli biuro podróży zbankrutuje, to powrót turysty zza granicy pokryje ubezpieczyciel - zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, którym jutro zajmie się Sejm.

 • 30.11.2009

  Co może kupić nasze dziecko?

  Czas przedświąteczny jest okresem wzmożonych zakupów. Młodzi konsumenci kupują głównie słodycze, napoje, karty do telefonów oraz ubrania. Dzieci nie mogą jednak kupić wszystkiego, ponieważ ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alkomat w pracy

  Pracodawca za pomocą swoich służb kontrolnych, przeprowadza przed lub w czasie pracy, badanie pracowników na zawartość alkoholu w organizmie. Idąc dalej, myśli o wprowadzeniu obowiązku oceny przez te służby stanu psychofizycznego pracowników. Jak regulują te kwestie przepisy prawa? Jakie (...)

 • Sprzedaż samochodu wpisanego do środków trwałych

  W 2005 (luty) roku kupiłem samochód Skoda Octavia po czym wprowadziłem do środków trwałych mojej działalności gospodarczej (książka przychodów i rozchodów, rozliczanie z U.S. na zasadach ogólnych). Odliczyłem możliwy wtedy VAT 5000 zł. Amortyzuję go do dnia dzisiejszego. Chcę kupić (...)

 • Niezłożenie deklaracji w terminie

  Fundacja nie złożyła w wymaganym terminie deklaracji CIT - 8, aczkolwiek złożenie deklaracji nie wiązało się z zapłaceniem podatku. Jakie są konsekwencje niezłożenia takiego dokumentu do Urzędu skarbowego i kto ponosi za to odpowiedzialność?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego, niezależnie w czyim (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1546 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1545 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacenia dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 1544 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1543 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1542 z 2009

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1541 z 2009

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1540 z 2009

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 • Monitor Polski Poz. 961 z 2009

  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie niestosowania niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 • Monitor Polski Poz. 960 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 959 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 958 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 957 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 956 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 955 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie najpopularniejszej kategorii cenowej na rok 2010

 • Monitor Polski Poz. 954 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Protokół o sprostowaniu do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (  Dz.U. C 306 z 17.12.2007)