e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Styczeń 2013

 • 8.1.2013

  Ustawa budżetowa na 2013 rok już w Senacie

  Senat rozpoczął dziś prace nad budżetem państwa. Pod koniec miesiąca dokument ma być przekazany do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 • 8.1.2013

  Bezpieczeństwo na drogach. Ten projekt ma je zwiększyć

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o dofinansowanie projektu "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym".

 • 8.1.2013

  Opłata za dane z ewidencji ludności. Zmiany

  Po 1 stycznia tego roku każda osoba, która potrzebuje potwierdzenia danych o osobach zameldowanych wraz z nią pod tym samym adresem, uzyska taki dokument po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 31 zł.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ugoda w trakcie egzekucji komorniczej

  Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi. Dłużnik skontaktował się ze mną z propozycją ugody. Czy na tym etapie można wycofać wniosek i rozliczyć się z dłużnikiem czy wszystkie takie rozliczenia muszą już przechodzić (...)

 • Wycofanie wniosku od komornika

  Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi, ale jeszcze nic nie wyegzekwował. Czy gdybym teraz wycofał wniosek to można na podstawie przepisów określić jakimi kosztami postępowania dłużnik obciąży stronę (i którą)?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 22 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 2013

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie