e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty z funduszu alimentacyjnego

  Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Obecnie jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku . W jaki sposób podwyższyć alimenty z funduszu alimentacyjnego. Obecnie dostaję 200 zł na jedno dziecko w sumie 400 zł miesięcznie. Bardzo proszę o (...)

 • Prawo do odstąpienia od umowy

  Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki w przeciągu 10 dni od momentu zawarcia bez podania przyczyny powołując się na fakt, że umowa (...)

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych rozliczamy na zasadach VAT marża. W jaki sposób powinniśmy rozliczać sprzedaż kolonii biurom podróży?

Artykuły i poradniki

 • Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

  Organizacje pozarządowe zgodnie ze swoimi celami statutowymi mogą przeznaczać środki finansowe m. in. na wypłatę stypendiów. Fakt ten wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi - zarówno dla otrzymującego stypendium, jak i dla wypłacającego.

Zmiany w Prawie • fotRuchomy czas pracy na nowych zasadach

  Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy i zmianę ustawy o związkach zawodowych, regulując na nowo zasady ruchomego czasu pracy.  Okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 2013

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zabrodzie w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2013

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sanok w województwie podkarpackim

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 2013

  Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2013

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisany w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 678 z 2013

  Umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 677 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku

 • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2013

  Komunikat Nr 06/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego