e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Czerwiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

  W nowym prawie upadłościowym i naprawczym została przewidziana bezskuteczność niektórych czynności z mocy prawa. Chodzi tu oczywiście o czynności upadłego. Celem takiej regulacji jest ochrona wierzycieli, bowiem ustawa stanowi o bezskuteczności czynności w stosunku do masy upadłości, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 728 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 727 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 726 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 724 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2013

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2013

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 542 z 2013

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii „Polskie kluby piłkarskie” – Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu