Dopuszczalność aborcji w świetle ustawy o planowaniu rodziny

Pytanie:

Kiedy w i jakim zakresie prawo polskie uzasadnia aborcję, w świetle ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zapewnia ochronę prawa do życia, także w fazie prenatalnej. Ustawa wprowadza enumeratywne wyliczenia kiedy w i jakim zakresie prawo polskie uzasadnia aborcję. Są to następujące przypadki:

1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Treść niniejszej opinii podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: