e-prawnik.pl Porady prawne

Ocena ofert skladanych na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych

Pytanie:

W jaki sposób zamawiający ocenia oferty składane na Podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ocena ofert skladanych na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych

1.8.2011

Zamawiający może do oceny ofert zastosować kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Zgodnie z art. 91 p.z.p. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami takimi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej ( art. 91 ust. 3 p.z.p. )

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ