odstępienie od umowy o dzieło

Pytanie:

Kiedy możliwe jest odstąpienie zamawiającego od umowy o dzieło?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy może nastąpić, jeśli dłużnik dopuszcza się zwłoki (zawinionego opóźnienia) w wykonaniu zobowiązania, wtedy należy wyznaczyć dodatkowy odpowiedni termin do wykonania tego zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie się uprawnionym do odstąpienia od umowy, jeśli termin upłynie można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art. 491 kc).

Odstąpienie jest także możliwe w sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, wtedy można bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Ponadto dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie (644 kc). Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY