e-prawnik.pl Porady prawne

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Pytanie:

Czego mogę żądać od osoby, która naruszyła moje dobra osobiste?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

5.3.2012

Kwestię roszczeń reguluje art. 24 kodeksu cywilnego:

Art. 24 k.c. zapewnia osobom, których dobra osobiste zostały naruszone, następujące roszczenia:
1. żądanie zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne (roszczenie to jest dopuszczalne także w przypadku samego tylko narażenia, a nie naruszenia dobra osobistego);
2. żądanie ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
3. żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – roszczenia tego można dochodzić na zasadach przewidzianych w kodeksie, w art. 448 k.c.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Hanna Siudak

11.2.2014 12:8:10

Re: Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Potrzebuję pilnie doradcy Szczecin


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ