Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Pytanie:

Czy fax, e-mail, list zwykły są dokumentami w świetle prawa, na które może powoływać się druga strona wysyłająca korespondencję. Czy są dokumentami wiarygodnymi i pewnymi w postępowaniu przed sądem.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Dokumentem w rozumieniu przepisów kpc jest tylko dokument pisemny. W tym zakresie dokonuje się rozróżnienia na dokument urzędowy (tj. sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania, stanowiący dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone) oraz dokument prywatny. Jest nim każdy dokument pisemny, który nie odpowiada wymaganiom dokumentu urzędowego. Każdy taki dokument musi jednak zawierać podpis wystawcy. Dokumenty nie podpisane (anonimowe) nie stanowią dokumentu w rozumieniu kpc. Tym samym ani fax, ani e-mail nie mogą być traktowane jako dokumenty w rozumieniu kpc. Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do listu o ile został on oczywiście podpisany. Sąd może jednak dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Tym samym fax jak i e-mail mogą zostać w pewnych sytuacjach dopuszczone przez sąd jak środki dowodowe na ustalenie pewnych okoliczności. Sposób przeprowadzenia dowodu tymi środkami dowodowymi określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: