Nie zapłacona nota odsetkowa

Pytanie:

W grudniu 2006 wystawiłem na kontrahenta notę odsetkowa za opóźnioną ponad miesiąc płatność faktury na znaczną kwotę. Do tej pory nota jest niezapłacona. Informuje mnie, że powinienem odstąpić od dochodzenia kwoty bo jestem pierwszym, który się tego dopomina. Jakie kroki powinienem przedsięwziąć celem pokojowego wyegzekwowania należności?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nie zapłacona nota odsetkowa

Przed ewentualnym skierowaniem do sądu pozwu o zapłatę odsetek, można oczywiście negocjować z kontrahentem. Można także skierować sprawę do mediacji. Jest ona dobrowolna i prowadzona na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu. Aby wszcząć mediację  należy złożyć mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Jednakże druga strona, jeśli wcześniej nie podpiszą Państwo umowy o mediacje, musi wyrazić na tę mediację zgodę. W barku takiej zgody lub gdy mediacja się nie powiedzie, można wysłać kontrahentowi wezwanie do zapłaty z zagrożeniem skierowania sprawy do sądu. Później pozostaje jedynie złożenie pozwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: