Śmierć mocodawcy a wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pytanie:

Czy pełnomocnictwo udzielone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Śmierć mocodawcy a wygaśnięcie pełnomocnictwa

Zasadą jest,  że pełnomocnictwo wygasa ze  śmiercią mocodawcy. Można jednak w pełnomocnictwie zastrzec,  że tak się nie stanie. Aby jednak zastrzeżenie takie było możliwe, między pełnomocnikiem a mocodawcą musi istnieć stosunek prawny, który uzasadnia taki zapis. Jeśli stosunku takiego nie ma albo stosunek istniejący, nie uzasadnia takiego zapisu, wtedy nie można zastrzec nieodwołalności pełnomocnictwa. Przy czym spadkobiercy mocodawcy będą mogli je odwołać, chyba  że mocodawca zastrzegł,  że pełnomocnictwo jest nieodwołalne (konieczne jest istnienie między stronami stosunku prawnego, uzasadniającego taki zapis W treści pełnomocnictwa powinien znaleźć się zapis, że nie wygasa ono wraz ze śmiercią mocodawcy, ponadto powinno znaleźć się powołanie stosunku jaki jest podstawą pełnomocnictwa. Sam taki zapis, nie daje pewności,  że takie zastrzeżenie będzie skuteczne, bowiem, w razie wytoczenia powództwa, sąd będzie oceniał czy zapis taki miał podstawy w stosunku podstawowym. Ponadto zastrzeżenie takie może być oceniane przez pryzmat zgodności z zasadami współżycia społecznego. Jeśli jednak sąd nie zakwestionuje tych zapisów, to są one skuteczne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne