Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Pytanie:

Jednoosobowa spółka z o.o. planuje zawieszenie działalności gospodarczej w 2009 r. Czy w okresie zawieszenia spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie? finansowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie działalności a sprawozdanie finansowe

Art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.g.), dający przedsiębiorcy możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej została wprowadzona przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg zmian również do aktów normatywnych innych, niż u.s.g., jednak nie znowelizowała ustawy o rachunkowości (u.o.r.).

Zgodnie z art. 14a ust. 1 pkt 5 przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Ponadto, zawieszenie działalności gospodarczej nie wiąże się z brakiem możliwości osiągania przychodów (por. np. art. 14a ust. 4 pkt 6 mówiący o przychodach finansowych). Zgodnie z art. 14a ust. 4 u.s.g. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Należy zatem uznać, że ogólny obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego nie został zniesiony dla podmiotów, do których stosuje się przepisy o rachunkowości (zob. art. 2 u.o.r.), nawet jeśli zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.

W powyższym przedmiocie prosimy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: