Kontrakty na rozwój zatwierdzone

13.11.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Rada Ministrów, podczas posiedzenia 12 listopada br., zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego. W sumie, przyjęła ich już jedenaście. Tego samego dnia KT dla Zachodniopomorskiego podpisali marszałek Olgierd Geblewicz oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło.

Kontrakt terytorialny wskazuje priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia. Po przyjęciu KT przez rząd, muszą one zostać zatwierdzone przez Zarządy Województw. Umożliwi to ich podpisanie przez strony w najbliższym możliwym czasie.

Dotychczas zawarte zostały trzy kontrakty - dla województwa śląskiego (25 września br.), podlaskiego (27 września br.) i zachodniopomorskiego (12 listopada br.) Na 13 i 14 listopada 2014 r. planowane jest podpisanie kolejnych kontraktów terytorialnych, odpowiednio dla województwa małopolskiego i województwa opolskiego.

Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym:

 • w woj. dolnośląskim - ok. 27,9 mld zł,
 • w woj. kujawsko-pomorskim - ok. 20,6 mld zł,
 • w woj. lubskim - ok. 11,8 mld zł,
 • w woj. łódzkim - ok. 25,2 mld zł,
 • w woj. małopolskim - ok. 32,8 mld zł,
 • w woj. opolskim - 10,1 mld zł,
 • w woj. podlaskim - ok. 18,5 mld zł,
 • w woj. śląskim - ok. 40.9 mld zł,
 • w woj. świętokrzyskim - ok. 14,3 mld zł,
 • w woj. warmińsko-mazurskim - ok. 18,8 mld zł,
 • w woj. zachodniopomorskim - ok. 21,5 mld zł.

Kontrakt Terytorialny to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w nim województwa. Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do KT zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji.

Kontrakt Terytorialny będzie obejmował działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Nastąpi lepsza integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, co przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt to pierwsza odsłona zmian w podejściu do finansowania rozwoju w regionach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne