Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających w środowiskowych domach samopomocy – zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy.

-„ Rozwijamy typy środowiskowych domów samopomocy. Dzięki temu trafniej odpowiadamy na potrzeby osób niepełnosprawnych.” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Nowy typ ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu

Obecnie funkcjonują trzy typy ŚDS, podzielone w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone. Typ A dla osób przewlekle psychicznie chorych. Typ B dla osób upośledzonych umysłowo. Typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób (domy wielotypowe).

Projekt rozporządzenia wprowadza nowy typ ŚDS – D - dla osób ze spektrum autyzmu.

- „To realizacja po wielu latach oczekiwań środowiska osób niepełnosprawnych, to szansa dla osób ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Stworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z autyzmem było jednym z tematów, które pojawiały się na niemal wszystkich spotkaniach konsultacyjnych, które przeprowadzaliśmy. Uwzględniliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Wyższe standardy świadczonych usług i wyposażenia

Wskaźnik zatrudnienia w ŚDS, w którym przebywają uczestnicy ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami będzie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników. Podwyższenie wskaźnika zatrudnienia w odniesieniu do tej grupy  uczestników związane jest ze zwiększonymi potrzebami opiekuńczymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zindywidualizowanego podejścia do każdego uczestnika z tej grupy.

Co ważne, wskaźnik ten będzie obowiązywał w domach typu B i C, w sytuacji, gdy uczestnikami w tych domach są osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Porady prawne

Pokój wyciszeń oraz trening umiejętności komunikacyjnych

W ŚDS, w których jest więcej niż 3. uczestników ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami będzie działał pokój wyciszeń. Dla osób z problemami w komunikacji werbalnej wprowadzono trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

- „Chcemy ułatwić przyjmowanie do środowiskowych domów samopomocy osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wprowadzane rozwiązania poprawią funkcjonowanie osób z takimi dysfunkcjami już przebywających w ŚDS” – dodaje minister Rafalska.

Ułatwienia w funkcjonowaniu środowiskowych domów samopomocy

Projekt rozporządzenia zakłada także zmiany, które mają ułatwić funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy i były zgłaszane m.in. przez kierowników ŚDS. Zamknięcia domu nie będzie ograniczane tylko do okresu ferii letnich lub zimowych. Możliwe będzie zamknięcia placówki w dowolnym, innym uzgodnionym terminie lub terminach.

Liczba dodatkowych osób skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecnościami uczestników przekraczającymi 10 dni, nie będzie mogła stanowić więcej niż 10% ogólnej liczby miejsc w domu. Ma to ułatwić prowadzenie  pracy terapeutycznej i zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ŚDS.

Według danych na koniec 2017 r. w całej Polsce działało 800 środowiskowych domów samopomocy na prawie 30 tys. miejsc. Skorzystało z nich ponad 32,5 tys. uczestników - podał resort polityki społecznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne