Prawo pracy: Zbiorowe prawo pracy - Zmiany w prawie

Porozumienie dla polskiego górnictwa

30.4.2021

Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora węgla kamiennego została parafowana. Przedstawiciele rządu oraz strony społecznej potwierdzili w Katowicach ustalenia, jakie zostały wypracowane w ostatnich miesiącach. Od 4 maja można wystąpić o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe 30 (...)

Zmiany w związkach zawodowych

3.8.2018

Najważniejsza zmiana ustawy o związkach zawodowych polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika