e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo upadłościowe i naprawcze porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników

  Pracuję w zakładzie produkcyjnym zatrudniającym łącznie około 120 osób, na stanowisku pracownika administracji specjalista ds. logistyki. Mój zakład pracy zostanie postawiony w stan upadłości (...)

  Upadłość zakładu a wynagrodzenia pracowników
 • Zakończenie postępowania upadłościowego

  Syndyk masy upadłości kończy postępowanie. Główną przesłanką ogłoszenia upadłości była decyzja podatkowa wystawiona przez Urząd Skarbowy. W toku odwołania przedmiotowa decyzja została uchylona. (...)

  Zakończenie postępowania upadłościowego
 • Upadłość spółki jawnej

  Jako wierzyciel mam zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Czy w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze są przewidziane dla spółki jawnej inne przepisy, niż dla spółki (...)

  Upadłość spółki jawnej
 • Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

  Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Podstawy do oddalenia wniosku o upadłość

  Przepis art. 12 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a (...)

  Podstawy do oddalenia wniosku o upadłość
 • Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

  Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy (...)

  Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.
 • Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

  Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu (...)

  Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności
 • Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

  Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Upadłość przedsiębiorcy

  Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą 2 lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

  Upadłość przedsiębiorcy
 • Wykluczenie z udziału w przetargu

  Przetarg ogłoszony przez syndyka został wygrany prze pewną osobę, która nie wywiązała się z umowy. Czy w następnym przetargu osoba ta może brać udział, czy też podlega wykluczeniu? Niewywiązanie (...)

  Wykluczenie z udziału w przetargu
 • Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu sąd wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego. Jako wierzyciel złożyłem zażalenie na to postanowienie uzasadniając (...)

  Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego
 • Zaliczenie płatności a upadłość dłużnika

  Skierowałam sprawę na drogę postępowania sądowego przeciwko mojemu dłużnikowi. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który jest już prawomocny. W międzyczasie firma zgłosiła (...)

  Zaliczenie płatności a upadłość dłużnika
 • Rozpoznanie zażalenia w postępowaniu upadłościowym

  W postępowaniu upadłościowym mojego dłużnika sędzia komisarz odrzucił moje zażalenie na wcześniejsze swoje postanowienie. Powodem było złożenie zażalenia po terminie. Złożyłem kolejne zażalenie (...)

  Rozpoznanie zażalenia w postępowaniu upadłościowym
 • Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

  Otrzymałam postanowienie sądu stwierdzające zakończenie postępowania upadłościowego mojego dłużnika. Z tego postanowienia wynika również, że upadły złożył do sądu wniosek o umorzenie jego (...)

  Umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym
 • Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Mój dłużnik (spółka z o.o.) nie prowadzi już działalności. Posiada jedynie nieużywaną w tym momencie nieruchomość, na którą wpisani są wierzyciele (w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą). (...)

  Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Opłacenie zażalenie w postępowaniu upadłościowym

  Złożyłem zażalenie na postanowienie sędziego komisarza, ale zapomniałem go opłacić. W postępowaniu nie występuję jako przedsiębiorca i nie reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny. Czy takie (...)

  Opłacenie zażalenie w postępowaniu upadłościowym
 • Zaliczka na poczet wydatków

  Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet wydatków. W jaki sposób należy (...)

  Zaliczka na poczet wydatków
 • Upadłość spółdzielnia a własność lokalu

  Syndyk sprzedaje nieruchomość zabudowaną w ramach upadłości spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z 19 lokali mieszkalnych i 2 dwóch użytkowych - jeden (...)

  Upadłość spółdzielnia a własność lokalu
 • Brak planu podziału sumy

  Została sprzedana nieruchomość przez syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa budowlanego na podstawie zatwierdzenia oferty przez postanowienie sądu dla spraw upadłościowych i naprawczych. Do dnia (...)

  Brak planu podziału sumy
 • Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

  Czy będąc prokurentem spółki z o.o. i posiadając jednocześnie większość udziałów w tej spółce ponoszę odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki?

  Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika
 • Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

  Sp. z o. o. wystąpiła w dniu dzisiejszym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Czy od dzisiaj nie może swobodnie prowadzić działalności? Czy każdego kontrahenta musi informować o tym wniosku? (...)

  Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Zażalenie na odrzucenie zażalenia

  W postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz odrzucił moje zażalenie na swoje wcześniejsze postanowienie - w mojej opinii całkowicie bezpodstawnie. Chciałbym więc złożyć zażalenie na odrzucenie (...)

  Zażalenie na odrzucenie zażalenia
 • Sporządzenie spisu inwentarza

  Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe. Czy spis sporządzany przez syndyka do prowadzenia upadłości według Prawa upadłościowego i naprawczego musi być zrobiony w oparciu o Ustawę o rachunkowości, (...)

  Sporządzenie spisu inwentarza
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

  Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta (...)

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.
 • Zakończenie postępowania upadłościowego

  Art. 293 PrUpN mówi o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Zakończenie takiego postępowania sąd stwierdza postanowieniem. Czy takie postanowienie jest doręczane (...)

  Zakończenie postępowania upadłościowego
 • Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

  Jaka jest procedura zgłaszania upadłości spółki z o.o.? Co się dzieje w przypadku ogłoszenia upadłości sp. z o.o. z kapitałem 50 tys. zł, gdy spółka posiada w kredycie budynek na kwotę 250 (...)

  Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.
 • Forma orzeczeń w postępowniu upadłościowym

  Otrzymałem postanowienie sądu o oddaleniu mojego wniosku. Wniosek dotyczył zmiany na liście wierzycieli w związku ze zdarzeniem uzasadniającym taką zmianę (art. 262 par 2. PrUpadNap) Zgodnie z (...)

  Forma orzeczeń w postępowniu upadłościowym
 • Upadłość spółdzielni mieszkaniowej

  Jakie muszą być spełnione przesłanki, by sąd mógł ogłosić upadłość spółdzielni mieszkaniowej (mającej długi)?

  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej
 • Ogłoszenie upadłości

  Kogo muszę powiadomić o wystąpieniu do Sądu o otwarcie postępowania upadłościowego spółki z o.o., a kogo będę musiał powiadomić kiedy Sąd otworzy postępowanie upadłościowe?

  Ogłoszenie upadłości
 • Wierzytelność w upadłości układowej

  Wobec mojego dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Zgłosiłem wierzytelność (zwykłą dotyczącą zapłaty i stwierdzoną nieprawomocnym nakazem), ale (...)

  Wierzytelność w upadłości układowej
 • Kto może zostać syndykiem?

  Chciałabym zostać syndykiem. Jakie warunki powinnam spełnić i gdzie mogę odbyć kurs i zdać egzamin?

  Kto może zostać syndykiem?
 • Brak postanowienia sądu

  Otrzymaliśmy od syndyka informację o zakończeniu postępowania upadłościowego naszego dłużnika. Niestety syndyk nie załączył do tej informacji kopii/odpisu postanowienia w tej sprawie. Czy syndyk (...)

  Brak postanowienia sądu
 • Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

  Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dla firmy-dłużnika. Nakaz wysłano do komornika. W trakcie okazało się, że dłużnik jest w stanie likwidacji. Chodzi o likwidację zgodnie z prawem (...)

  Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy
 • Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji

  Dzisiaj miało się odbyć głosowanie nad przyjęciem układu dłużnika (wierzytelności ok. miliona złotych i ok. 50 wierzycieli). Głosowanie zostało odroczone ze względu na nie doręczenie wezwanie (...)

  Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji
 • Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

  Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

  Postępowanie układowe w przypadku egzekucji
 • Termin zgłoszenie upadłości spółki z o.o.

  Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przynosi zyski. Ma również zobowiązania. Na razie ma płynność finansową. Wczoraj przyszła do spółki (...)

  Termin zgłoszenie upadłości spółki z o.o.
 • Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

  Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom (...)

  Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN
 • Wynagrodzenie i koszty syndyka

  Wobec dłużnika wierzyciele mają podjąć decyzję, co do przyjęcia lub odrzucenia układu. Z wycen majątku dłużnika dokonanych w roku 2003 wynika, że wartość nieruchomości z lekką nadwyżką (...)

  Wynagrodzenie i koszty syndyka
 • Bezskuteczność czynności prawnej a upadłość

  Spółka X przekazała spółce Y, z którą była powiązana kapitałowo udziały w Z (spółce z o.o.) jako spełnienie długu zabezpieczonego na tych udziałach zastawem rejestrowym (umowa zastawu przewidywała (...)

  Bezskuteczność czynności prawnej a upadłość
 • Zatwierdzenie układu-głosowanie

  Nadzorca sądowy rozesłał do wierzycieli propozycję układową upadłego wraz ze wzorem karty do głosowania (głosy można składać pocztą). Na karcie znajdują się dwa pola: "za układem" oraz (...)

  Zatwierdzenie układu-głosowanie

1

2

3

4

5

...

8