Prawo upadłościowe i naprawcze

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? (...)

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa

Kiedy ma miejsce niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zażalenie

Zażalenie

Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Zastaw a upadłość

Zastaw a upadłość

Czy art. 345. Pr.Up. oznacza, że wierzytelności zabezpieczone zastawem na rzeczach ruchomych są zaspakajane poza kolejnością, niezależnie od tego, w której grupie (art. 342) znalazłby się wierzyciel (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli (...)

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym

Czy syndyk masy upadłości ma obowiązek zawiadomić wszystkich wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Czy członek zarządu spółki jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, jeżeli zajdą ku temu podstawy?

Egzekucja wobec upadłego niewykonującego układu

Egzekucja wobec upadłego niewykonującego układu

Na jakiej podstawie wobec upadłego, który nie wykonuje układu można wszcząć egzekucję?

Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

Które postanowienie wyznacza datę zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu: postanowienie o zatwierdzeniu układu, czy postanowienie o zakończeniu postępowania (...)

Zakończenie postępowania upadłościowego

Zakończenie postępowania upadłościowego

W którym momencie następuje zakończenie postępowania upadłościowego?

Wszczęcie postępowania upadłościowego

Wszczęcie postępowania upadłościowego

W jakim momencie rozpoczyna się postępowanie upadłościowe?

Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

W jakich przypadkach ustanawiany jest nadzorca sądowy w postępowaniu upadłościowym?

Likwidacja spółdzielnia a odpowiedzialność byłego jej członka

Likwidacja spółdzielnia a odpowiedzialność byłego jej członka

Jak kształtuje się odpowiedzialność byłego członka spółdzielnie w przypadku otwarcia jej likwidacji?

Zastaw a upadłość

Zastaw a upadłość

Ktoś chce pożyczyć ode mnie pieniądze i oferuje pod zastaw pojazd. Czy gdyby taka osoba fizyczna lub przedsiębiorca (spółka z o.o.) ogłosiła upadłość to rzecz zastawiona wchodzi do masy upadłości (...)

Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Czy prawo upadłościowe przewiduje ochronę wierzycieli, w przypadku jeżeli dłużnik wyzbył się majątku przed wszczęciem postępowania upadłościowego?

Prawa i obowiązki syndyka, ustanawianego w postępowaniu upadłościowym

Prawa i obowiązki syndyka, ustanawianego w postępowaniu upadłościowym

Jakie prawa i obowiązki posiada syndyk, ustanawiany w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności

W jaki sposób dokonać zgłoszenia wierzytelności?

Opłata za zgłoszenie wierzytelności

Opłata za zgłoszenie wierzytelności

Czy zgłoszenie wierzytelności podczas postępowania upadłościowego podlega opłacie?

Koszty postępowania upadłościowego

Koszty postępowania upadłościowego

Kto ponosi koszty postępowania upadłościowego?

Kopia faktury VAT jako dokument zgłaszający wierzytelność

Kopia faktury VAT jako dokument zgłaszający wierzytelność

Czy kopia faktury VAT może być dokumentu zgłaszającym wierzytelność?

zarząd masą upadłościową

zarząd masą upadłościową

Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na zarząd majątkiem upadłego?

postępowanie upadłościowe

postępowanie upadłościowe

Kiedy wszczyna się postępowanie upadłościowe?

Egzekucja sądowa a upadłość likwidacyjna

Egzekucja sądowa a upadłość likwidacyjna

Co dzieje się z trwającą egzekucją sądową prowadzoną w odniesieniu do dłużnika w sytuacji, gdy zostanie ogłoszona jego upadłość likwidacyjna?

Pojęcie masy upadłości

Pojęcie masy upadłości

W jaki sposób ustawa prawo upadłościowe i naprawcze definiuje pojęcie masy upadłości?

Potrącenia  wierzytelności dłużnika z rachunku bankowego

Potrącenia wierzytelności dłużnika z rachunku bankowego

Czy upadłość dłużnika powoduje wyłączenie możliwości potrącenia przypadającej do niego wierzytelności z rachunku bankowego?

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika

Kto według ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika?

Upadłość likwidacyjna a zbycie rzezczy obciążonych hipoteką

Upadłość likwidacyjna a zbycie rzezczy obciążonych hipoteką

Czy w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika, sumy uzyskane ze zbycia rzeczy obciążonych hipoteką, wejdą do masy upadłości?

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika, dla toczącego się postępowania egzekucyjnego?

Zgoda wierzyciela na objęcie wierzytelności układem a zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Zgoda wierzyciela na objęcie wierzytelności układem a zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Jak długo będzie trwać zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zgody wierzyciela na objęcie wierzytelności układem?

Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

Wierzytelności, których nie obejmuje upadłość układowa dłużnika

Jakich wierzytelności nie obejmie ogłoszona upadłość układowa, na mocy przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Wierzytelności obejmowane upadłością układową dłużnika

Wierzytelności obejmowane upadłością układową dłużnika

Jakie wierzytelności są obejmowane upadłością układową, na mocy przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze?

Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Obciązenie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Czy można obciążyć składniki masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości?

Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości  po ogłoszeniu upadłości

Konsekwencje zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu obciążania hipoteką składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości, (...)

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kiedy powinno nastąpić zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i jakie są skutki niedostosowania się do terminu?

Miejsce złożenia wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Miejsce złożenia wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Gdzie należy złożyć wniosek, w którym zgłasza się wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Elementy składowe wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Elementy składowe wniosku, zgłaszającego wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

Jakie elementy powinien zawierać wniosek, w którym zgłaszana jest wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Czy w postępowaniu upadłościowym można potrącić należność przysługującą od wierzyciela?

negatywne przesłanki potrącenia

negatywne przesłanki potrącenia

Jakie są negatywne przesłanki potrącenia należności w postępowaniu upadłościowym?

wierzytelność spoza masy upadłości

wierzytelność spoza masy upadłości

Czy można, w postępowaniu upadłościowym, potrącić wierzytelność, która nie należy do masy upadłości?

wzajemna wierzytelność

wzajemna wierzytelność

Co zrobić w sytuacji, gdy wzajemna wierzytelność powstała po ogłoszeniu przez nas upadłości i nie jest już możliwe jej potrącenie?

Skutki błędnego zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym

Skutki błędnego zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym

jakie są skutki zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nieodpowiadającego wymogom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Termin wypłaty kwoty przez syndyka

Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze likwidacyjnej. Ile czasu ma syndyk (...)

Sposób ogłoszenia upadłości

Sposób ogłoszenia upadłości

Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Jak należy rozumieć sformułowanie "złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie" ?

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

Chcę zapytać o kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji niezabezpieczonych hipotecznie w przypadku upadłości emitenta. Chciałem się dowiedzieć w której kolejności (grupie) takie roszczenie (...)

Wniosek o upadłość spółki

Wniosek o upadłość spółki

W którym momencie najlepiej zgłosić wniosek o upadłość?

Wydanie towaru a zapłata ceny

Wydanie towaru a zapłata ceny

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nawiązaliśmy współpracę z firmą X spółka z.o.o. Na dostarczany towar wystawialiśmy faktury z zastrzeżeniem, że przedmiot sprzedaży staje się (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne