e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo upadłościowe i naprawcze porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

  Przeciwko mojemu dłużnikowi wystąpiłem z pozwem z weksla. Sąd wydał nakaz zapłaty, a dłużnik wniósł zarzuty i niedługo później ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem (...)

  Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego
 • Skutki umorzenia postępowania upadłościowego

  Co się dzieje w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego ze względu na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jak skutkuje to dla zarządu, który przecież nie (...)

  Skutki umorzenia postępowania upadłościowego
 • Upadłość - oświadczenie o spłaconych długach

  Jaką formę ma mieć oświadczenie o spłatach wierzytelności wymagane przez prawo upadłościowego i jakich dotyczy ono wierzytelności?

  Upadłość - oświadczenie o spłaconych długach
 • Potrącenie po ogłoszeniu upadłości

  Moim wierzycielem jest firma leasingowa w upadłości, której muszę zwrócić przedmiot leasingu w związku z wypowiedzeniem umowy. Czy jeżeli na mocy umowy cesji kupię od wierzyciela mojego wierzyciela (...)

  Potrącenie po ogłoszeniu upadłości
 • Postępowanie układowe i wierzytelności

  Czy jest możliwe i zgodne z prawem umieszczenie w umowie handlowej, pomiędzy dostawcą towarów i ich odbiorcą, klauzuli o wyłączeniu dostawcy z postępowania układowego, jeżeli takie postępowanie (...)

  Postępowanie układowe i wierzytelności
 • Kupno nieruchomości od syndyka na raty

  Zamierzam nabyć od syndyka nieruchomość. Czy w myśl prawa upadłościowego i naprawczego syndyk ma prawo rozłożyć mi płatność na raty?

  Kupno nieruchomości od syndyka na raty
 • Skutki upadłości przedsiębiorcy

  Moim dłużnikiem jest były przedsiębiorca (osoba fizyczna). Przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie sądowe. Dłużnik twierdzi, że nie ma obecnie majątku i nie kwestionuje długu. Obecnie (...)

  Skutki upadłości przedsiębiorcy
 • Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć

  W sierpniu 2005 roku Sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). W maju 2006 roku upadły umiera. Postępowanie upadłościowe do dnia dzisiejszego (...)

  Upadłość przedsiębiorcy a jego śmierć
 • Publikowanie terminu przetargu przez syndyka

  Bardzo zależy mi na przystąpieniu do przetargu, ale podejrzewam, że tej informacji nie otrzymam od Syndyka i że termin tego przetargu będzie ogłoszony w odległym terminie. Proszę o podpowiedź, (...)

  Publikowanie terminu przetargu przez syndyka
 • Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

  Nasza Spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Upadła spółka wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

  Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki
 • Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. został odrzucony z przyczyn formalnych. Co oznacza określenie: "z przyczyn formalnych"?

  Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

  Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

  Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość
 • Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

  W dniu 23.10.2006 r. nabyłem wierzytelność wobec spółki akcyjnej. W dniu 29.10.2006 r. postanowieniem sądu spółka ta została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółce (...)

  Potrącenie w toku postępowania upadłościowego
 • Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  30.10.2006 roku Sąd wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu spółce akcyjnej. Zarząd spółki pracuje nad układem. Wierzyciel upadłej spółki pismem z dnia 17.11.2006 (...)

  Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

  Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który (...)

  Nie złożenie na czas wniosku o upadłość
 • Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

  Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Chodzi o wynagrodzenie dla byłego prezesa Spółki z o.o. w postanowieniu sądu rejonowego (...)

  Wynagrodzenie reprezentanta upadłego
 • Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

  Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Kto wypłaca to wynagrodzenie, czy wynagrodzenie jest wypłacane do końca upadłości, (...)

  Wynagrodzenie reprezentanta upadłego
 • Postępowanie egzekucyjne a upadłość

  Posiadam sądowy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel (Spółdzielnia Mieszkaniowa) mimo wydanego wyroku w dalszym ciągu nie spłaciła zasądzonej (...)

  Postępowanie egzekucyjne a upadłość
 • Wycena przedsiębiorstwa upadłego

  Po ogłoszeniu upadłości poprzez likwidację majątku upadłego syndyk ogłosił przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości z określoną kwotą wywoławczą w wysokości złożonej (...)

  Wycena przedsiębiorstwa upadłego
 • Wyciąg z listy wierzytelności

  Do zakładu mojego dłużnika wszedł syndyk masy upadłościowej. Moja wierzytelność została uznana przez sędziego komisarza i przez syndyka, a dowodem jest fakt ogłoszenia listy wierzycieli w Monitorze (...)

  Wyciąg z listy wierzytelności
 • Ustalenie propozycji układowych upadłego

  Sąd wszczął wobec mojego dłużnika postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Niedługo ma zostać zatwierdzona lista wierzytelności i przedstawiona propozycja układu. Kto opracowuje (...)

  Ustalenie propozycji układowych upadłego
 • Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki

  Spółka z o.o. przed ogłoszeniem upadłości przeniosła w drodze przelewu wierzytelności na rzecz innej firmy wierzytelność należną od dłużnika. Czy Spółka mogła tak postąpić? Jakie przepisy (...)

  Sprzedaż wierzytelności przed upadłością spółki
 • Realizacja ugody sądowej

  W Sądzie Pracy zawarłem Ugodę Sądowa z Pracodawcą - nalegał na to Sąd i Pracodawca, a ja w końcu się zgodziłem. Uzyskałem pełną dochodzoną kwotę do zwrotu w ratach przez 21 miesięcy od (...)

  Realizacja ugody sądowej
 • Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

  08.08.2006 roku Zarząd spółki akcyjnej po zebraniu ofert i ich rozpatrzeniu na sprzedaż nieruchomości należącej do spółki, wybrał najlepszą i podpisał umowę przedwstępną, pobierając zadatek. (...)

  Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego
 • Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości

  W spółce akcyjnej Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość z likwidacją. Spółka ma wierzyciela hipotecznego (bank zabezpieczony na hipotece nieruchomości należącej do spółki). Czy po ogłoszeniu (...)

  Naliczanie odsetek po ogłoszeniu upadłości
 • Zawieszenie działalności-projekt ustawy

  Od 2002 r będąc na studiach dziennych z powodu trudnej sytuacji rodzinnej założyłam działalność gospodarczo-handlową Był to mały sklepik , przy pomocy mamy ukończyłam studia i obroniłam pracę (...)

  Zawieszenie działalności-projekt ustawy
 • Sprzedaż majątku po złożeniu wniosku o upadłość

  Spółka akcyjna złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wniosek nie jest jeszcze rozpatrzony i nie wyznaczono jeszcze terminu. Czy w aktualnej sytuacji (...)

  Sprzedaż majątku po złożeniu wniosku o upadłość
 • Konwersja wierzytelności na akcje

  Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Propozycja układowa przewiduje konwersję części zadłużenia na akcje spółki. W tym celu spółka (...)

  Konwersja wierzytelności na akcje
 • Upadłość a postępowanie egzekucyjne

  Spółka akcyjna ma zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego, dostawcy, który ma zabezpieczenie na hipotece nieruchomości należącej do tej spółki oraz innych dostawców. Spółka złożyła (...)

  Upadłość a postępowanie egzekucyjne
 • Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

  Spółka akcyjna ma zobowiązanie wobec US (VAT). Spółka złożyła do Sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu wraz z propozycją układową (redukcja zadłużenia). Czy zobowiązanie (...)

  Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym
 • Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

  W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

  Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka
 • Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

  Spółka akcyjna wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W ramach układu proponowanego wierzycielom dokonano podziału na grupy wierzycieli: 1. wierzyciele (...)

  Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym
 • Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania

  Wierzyciel składa do sądu - bez wiedzy dłużnika, wniosek o upadłość dłużnika. Sąd oddala wniosek z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego. Kto opłaca to postępowanie (...)

  Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania
 • Wniosek o upadłość zgłoszony w złej wierze

  Doszło do sporu pomiędzy mną a kontrahentem. Nie opłaciłem należności, której kontrahent się domagał, bo uważam, że nienależycie wywiązał się ze swoich obowiązków. Kontrahent nie uwzględnił (...)

  Wniosek o upadłość zgłoszony w złej wierze
 • Dochodzenie należności po ogłoszeniu upadłości

  Sąd karny uniewinnił dłużnika w sprawie potwierdzenia odbioru towaru na znaczną kwotę. Gdzie mogę w takiej sytuacji dochodzić zwrotu należności za towar, gdy w zakładzie dłużnika jest syndyk? (...)

  Dochodzenie należności po ogłoszeniu upadłości
 • Nieruchomość od syndyka a obciążenia

  Czy kupując nieruchomość od syndyka nabywam ją w stanie wolnym od obciążeń?

  Nieruchomość od syndyka a obciążenia
 • Koszty postępowania upadłościowego

  Czy upadły składający wniosek o upadłość musi dysponować środkami na pokrycie wynagrodzenie przyszłej pracy syndyka masy upadłości? Dysponuję jedynie takimi składnikami majątku jak ruchomości (...)

  Koszty postępowania upadłościowego
 • Wyciąg z listy wierzytelności tytułem egzekucyjnym

  Sąd stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego wobec spółki. Moja firma jest wierzycielem tej spółki - byliśmy na liście wierzytelności. Suma przeznaczona do podziału nie wystarczyła (...)

  Wyciąg z listy wierzytelności tytułem egzekucyjnym
 • Odszkodowanie od firmy w upadłości

  Moje ewentualne roszczenia odszkodowawcze dotyczą firmy państwowej, obecnie znajdującej się w upadłości. Jeżeli do czasu zakończenia procesu sądowego firma zostanie zlikwidowana, to od kogo mogę (...)

  Odszkodowanie od firmy w upadłości
 • Egzekucja a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Spółka złożyła do sądu wniosek u upadłość. Koniecznym też jest wnioskowanie o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego. W jakiej formie należy złożyć (...)

  Egzekucja a wniosek o ogłoszenie upadłości

1

2

3

4

5

6

...

8